Alternatieve flowcytometrische toepassingen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Flowcytometrie is een welgekende techniek in de medische wereld, in de voedingsnijverheid en voor drinkwateranalyses. De techniek laat toe deeltjes in een vloeistofstroom te detecteren en te analyseren. ILVO ontwikkelt nieuwe flow cytometrische toepassingen  voor plantenonderzoek. Ter ondersteuning van plantenveredeling en plantpathogenen is de uitbouw van deze competentie primordiaal.  Een voorbeeld zijn ploïdiebepalingen in de veredeling, een domein waarvoor de techniek reeds goed is ingeburgerd.  Dit project focust op verdere kennisopbouw inzake genoomgroottes, genetische diversiteit en deeltjesconcentraties op onder andere plantpathogenen, pollen, zaden, protoplasten etc.  

  Onderzoeksaanpak
  De ontwikkeling van nieuwe applicaties van flowcytometrie in het plantenonderzoek richt zich op het visualiseren en onderscheiden van deeltjespopulaties. Voorbeelden zijn genoomgrootte analyses (DNA-hoeveelheid) in diverse organismes zoals planten en schimmels etc. Het doel is om de genetische diversiteit te karakteriseren. We bekijken of het gebruik van bepaalde kleuringscombinaties toelaat om groepen levende van dode cellen te onderscheiden (bepalen van levend/doodaantallen). We gaan na of flowcytometrie breder inzetbaar is bij analyse van diverse plantweefsels, plantpathogenen, pollen, zaden, protoplasten etc.

  Relevantie/Valorisatie
  De uitbouw van een specifieke ILVOcompetentie inzake flowcytometrie als tool in het plantenonderzoek is erg waardevol wegens de mogelijke toepassingen in meerdere plantgerelateerde onderzoeksdomeinen. ILVO is sinds 1992 bezig met flowcytometrie in planttoepassingen. Daarom worden nu jaarlijks een 20 000 flowcytometrische analyses routinematig uitgevoerd voor diverse projecten binnen ILVO maar ook vaak in dienstverlening naar bedrijven en onderzoekers actief in veredeling en plantonderzoek. De samenwerking met externe partners leidt tot nieuwe applicaties en gemeenschappelijke output onder de vorm van wetenschappelijke publicaties en informatie bruikbaar in bv. veredelingspraktijk.
  AcroniemFLOWNEW
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.