Alternatieve ontwormingsmiddelen voor biologische leghennen

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Kippen in de leghennenhouderij, gangbaar en bio, krijgen vaak te maken met worminfecties. Ter behandeling is momenteel enkel het allopathische geneesmiddel flubendazol toegestaan. In de nieuwe Europese Wetgeving wordt mogelijks een minimum wachttijd van 48 uur ingevoerd. Hierdoor kunnen de eieren in deze tijdspanne niet als biologisch verkocht worden, wat een negatief effect heeft op het arbeidsinkomen van de pluimveehouder. Mogelijk wordt er op dit moment te vaak behandeld. Mogelijk kan het gebruik van alternatieve producten reeds de infectiedruk voldoende afremmen. Het doel van het onderzoeksproject ALTBIOLEG is om de biologische leghennenhouder handvaten aan te reiken m.b.t optimaal gebruik en effectiviteit van deze alternatieven.


Onderzoeksaanpak

We onderzoeken hoe de wormbesmetting op een biologische leghennenbedrijf verloopt en wat de relatie is tussen een wormbesmetting, het productieniveau en de diergezondheid. Aan de hand van drie indicatoren schatten we de graad van wormbesmetting in. De gebruikte indicatoren hierbij zijn het aantal eitjes per gram (EPG) mest van de meest voorkomende wormen, de immuniteitscellen aanwezig in het bloed van de leghennen en de aanwezigheid van wormen bij autopsie. We brengen via experimenten in kart wat het effect is van een aantal alternatieve, natuurlijke ontwormingsproducten, op het verloop van de worminfectie. We bekijken met andere woorden het effect van het toedienen van natuurlijke ontwormingsproducten op bovengenoemde indicatoren, alsook op productiviteit en op diergezondheid. 


Relevantie/Valorisatie

Dit onderzoeksproject moet aantonen in welke mate er verbeterde effectieve methodes bestaan om de infectiedruk door parasitaire wormen voldoende laag te houden met behoud van de productie- en gezondheidsresultaten tijdens een volledige legronde. Bij positieve resultaten verwachten we dat 1) het gebruik van chemisch gesynthetiseerd allopathisch diergeneesmiddelen, meer specifiek flubendazol, sterk kan gereduceerd worden, 2) de financiële verliezen ten gevolge van een eventuele door Europa opgelegde wachttijden maximaal kan beperkt worden en 3) een optimale gezondheid en welzijn bij de dieren kan worden bereikt. 


Financiering
CCBT
Vlaamse Overheid - L&V

Externe partner(s)
BioForum Vlaanderen
Ugent - Fac. Diergeneeskunde
AcroniemALTBIOLEG
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/02/2131/12/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.