Amélioration du rendement de la culture du safran, optimisation de la consommation des ressources hydriques et énergétiques, système de commercialisation équitable et développement durable

 • Erbout, Nathalie (Voormalig Onderzoeker)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
   ILVO stelt in dit project zijn onderzoeksexpertise ter beschikking van een  internationaal project tussen Marokkaanse en Duitse partners. Hoe kunnen we de teelt van saffraan optimaliseren in elke stap van de productieketen? Dat is de onderzoeksvraag. Het onderzoek kadert in de duurzame landbouwontwikkeling van de regio Souss-Massa-Draâ in het zuiden van Marokko. Het strategisch plan voor deze regio mikt ondermeer op de valorisatie van streekeigen producten. Naast producten zoals arganolie, honing en amandelen is saffraan erg belangrijk. Wij brengen aan het licht hoe elke stap in de saffraanproductie kan verduurzamen: water- en energievoorziening, verpakking, bewaring en commercialisering.

  Onderzoeksaanpak
  We analyseren de maatschappelijke, geografische en institutionele context van de regio Souss-Massa-Draâ hoofdzakelijk op een kwalitatieve manier, aan de hand van interviews met alle lokale actoren (telers, handelaars, verwerkers, overheid, enz.). We inventariseren de kansen op verduurzaming in elke stap van de saffraanproductie en- commercialisatie. Dit doen we op geïntegreerde wijze en in nauw overleg met de actoren, zodat de haalbaarheid meteen wordt afgetoetst.

  Relevantie/Valorisatie
  De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij de uitvoering van het strategisch plan van de regio. Zij komen ook internationaal ter beschikking via een afsluitend internationaal congres, via A1 publicaties en via een publiek eindrapport.  
  AcroniemSAFRAN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.