Analyse van de plattelandsontwikkeling in het Leader-gebied Meetjesland - Leie en Schelde en voor een participatieve opmaak van een toekomstvisie op plattelandsontwikkeling in het gebied.

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen