Analysetechnieken voor het quantificeren van nano- en microplastic partikels en hun degradatie in een mariene omgeving

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Andromeda ambieert om nieuwe methodes voor de analyse van microplastics te ontwikkelen en te valideren. Enerzijds is er nood aan kost-efficiënte methodes om verschillende types microplastic accuraat te bepalen, anderzijds zijn er methodes nodig om de kleine microplastics (<10 µm) en nanoplastics te analyseren. Ook voor bepaalde types microplastics die moeilijk op te meten zijn met de huidige methodes, zoals rubberpartikels of verfpartikels, is verdere methode-ontwikkeling noodzakelijk. Ook methodieken om microplasticsdegradatie te bestuderen worden geoptimaliseerd binnen Andromeda.


 


Onderzoeksaanpak

Binnen het Andromedaproject zullen methodes voor microplastic-en nanoplastic analyses ontwikkeld en/of geoptimaliseerd worden. Verschillende methodes komen aan bod, gaande van analyses met chemische merkers, gebruik van hyperspectraalcamera’s, detectie van fluorochromen en toepassingen met µFTIR, ramanspectroscopie en elektronenmicroscopie. Speciale aandacht zal uitgaan naar de detectie van rubberpartikels en verfpartikels. Het vergelijken en valideren van deze methodes op reële stalen staat centraal binnen Andromeda. Versnelde degradatie van microplastics zal bestudeerd worden door middel van foto-, thermo-, bio- of chemische oxidatie.


Relevantie/Valorisatie

Het Andromeda-project wil een waaier van kwaliteitsgecontroleerde methodes aanleveren om micro- en nanoplastics te bepalen in de verschillende matrices van het mariene milieu: water, sediment, biota en lucht. Daarnaast wil het methodes aanbieden om degradatie van microplastics te bestuderen. De eigenschappen, sterktes en beperkingen van de geoptimaliseerde methodes zullen in kaart worden gebracht, wat  onderzoekers zal toelaten de juiste methode te selecteren voor hun onderzoek, gaande van burgerwetenschap, monitoring of grootschalige onderzoeksprojecten tot analyse van de kleinere microplastics en nanoplastics.


Financiering
Belspo - Belgian Science Polycy

Externe partner(s)
VLIZ
AcroniemANDROMEDA
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/2031/05/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.