Andere grassoorten bij een gewijzigde graslanduitbating

 • De Vliegher, Alex (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Wat is het potentieel naar opbrengst en voederwaarde van gras/klaver bij een lage N-bemesting in vergelijking met een grasbestand dat met de maximaal toegelaten N-bemesting wordt bemest? Wat is de landbouwkundige waarde van rietzwenkgras en Festulolium al dan niet in combinatie met klaver? Deze onderzoeksvragen passen in de actuele zoektocht van de melkveehouderij om meer en eiwitrijker (eigen geteeld) ruwvoeder te produceren bij een lager N-bemestingsniveau door gras te combineren met N-fixerende klaver. Zeker onder maaivoorwaarden (als de koeien op stal worden gehouden) is het nuttig om te onderzoeken hoe andere grassoorten dan Engels raaigras presteren.  

  Onderzoeksaanpak
  We voeren veldproeven uit op zand (Geel) en zandleem (Merelbeke). We zaaien Engels raaigras, rietzwenkgras en Festulolium in, al dan niet in combinatie aangelegd en bemest met 300 Nwerkzaam/ha. We zaaien ook gras/klaver mengsels uit: de drie grassoorten gemengd met rode en witte klaver en bemest met 150 Nwerkzaam/ha. Jaarlijks oogsten we 5 sneden. Bij iedere snede bepalen we per object de opbrengst aan droge stof, het eiwitgehalte, de voederwaarde, de gras/klaver ratio alsook de ratio Engels raaigras/rietzwenkgras. De nitraatstikstofrest  in de bodem meten we op het einde van ieder groeiseizoen om het effect van de aanwezigheid van klaver in het bestand op deze parameter te kennen.  

  Relevantie/Valorisatie
  Grasland is het belangrijkste eiwitrijk voedergewas in Vlaanderen. Het opbrengstpotentieel van gras in termen van drogestof en eiwit wordt niet volledig benut omdat de N-bemesting via regelgeving beperkt wordt. Bovendien zijn de scheikundige N-meststoffen heel duur. Door het combineren van gras met N-fixerende klaver kan, zeker onder maaivoorwaarden, meer en eiwitrijker voeder worden gewonnen bij een lager N-bemestingsniveau. Meer en meer blijft het melkvee het jaar rond op stal en wordt het grasland uitsluitend gemaaid. Dit biedt mogelijkheden voor andere grassoorten dan Engels raaigras om een plaats te krijgen op het veebedrijf.
  AcroniemGRASSOORTENMAAIEN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/02/1131/03/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.