Asymmetrische protoplastfusie bij chrysant

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Bij kruisingen tussen planten brengen veredelaars niet alleen gewenste genen, maar ook veel ongewenste over naar het kruisingsproduct. Kunnen we via celfusie kruisingen maken waarbij we slechts een deel van de erfelijke eigenschappen van de ene ouder naar het kruisingsproduct overbrengen? Hoe moeten we dan het geheel van erfelijke eigenschappen van deze ouder, de 'donor', fragmenteren? Kunnen we deze vervolgens fusioneren met de 'volledige' ouder, de 'acceptor'? En hoe moeten we uit gefusioneerde cellen volledige planten regenereren? Het doel van dit project is de verschillende stappen in de ontwikkeling van deze zogenaamde 'asymmetrische somatische hybriden' na te gaan en met elkaar te integreren. Als typegewas wordt chrysant gebruikt, een van de economisch belangrijkste sierplanten ter wereld.

Onderzoeksaanpak
In een eerste fase optimaliseren we de isolatie van protoplasten (cellen zonder celwand). Voor de fusie hanteren we zowel een chemische (polyethyleenglycol-gemediëerde fusie) als elektrische benadering (elektroporatie). We evalueren welke procedure het beste resultaat oplevert. Voor de fragmentatie zijn er een aantal mogelijke behandelingen: bestraling (UV) of isolatie van microprotoplasten. Ook hier bepalen we de meest aangewezen techniek. Aan de verwachte bottleneck van het onderzoek, de regeneratie van volledige planten uit protoplasten, besteden we het meeste aandacht. We streven ernaar om een protocol via in vitro technieken op te stellen voor de regeneratie van acceptorplanten die genetisch nauw verwant  zijn aan de fusieproducten. Wij testen daarbij diverse parameters zoals genotype, explantaattype, dichtheid, fytohormonen en invloed van fuserende agentia.

Relevantie/Valorisatie
Dit onderzoeksproject beoogt de ontwikkeling van nieuwe technologie voor asymmetrische somatische fusie. Dergelijke types kruisingen zijn innovatief. Het voordeel is met name een aanzienlijke tijdsbesparing bij kruisingsprogramma's die traditioneel sterk afhankelijk zijn van terugkruisingen om ongewenst genetisch materiaal uit kruisingsproducten te 'verwijderen'. Door de fragmentatie voorafgaand aan de celfusie wordt het donorgenoom immers grotendeels geëlimineerd. Wij breiden het kennisveld inzake fragmentatie, fusie, regeneratie en selectie uit. Deze kennis kan gebruikt worden in uiteenlopende veredelingsprogramma's. Voor chrysant zelf verwachten wij dat deze techniek een significante innovatie betekent t.o.v. traditionele kruisingen of stralingsveredeling. De techniek laat toe om genetisch materiaal uit 'wilde' bronnen aan te boren. Zo kan het commercieel assortiment verder diversifiëren.
AcroniemPROTOPLASTCHRYSANT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/07 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Gewasproductie in de tuinbouw
  • Celgroei en -ontwikkeling
  • Celdeling
  • Plantengenetica
  • Cel- en moleculaire biologie van planten
  • Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.