Authenticiteit van dierlijke producten

 • Merchiers, Martine (Voormalig Onderzoeker)
 • De Block, Jan (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project heeft als doel om een reeks specifieke onderzoeksmethodes te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van dierlijke voedingsproducten (zuivel, vlees, dierlijke vetten) kan nagegaan worden. Authenticiteitsonderzoek focust met name op de vraag of de origine, samenstelling of productiewijze van een voedingsproduct overeenkomt met het label dat er op berust. Typische inbreuken gebeuren uit winstbejag. Ze zijn concurrentievervalsend en bedriegen de consument. De inbreuken hebben te maken met verdunning, met gebruik van een goedkoper ingrediënt, incorrecte speciesaanduiding, incorrecte aanduiding van de gebruikte technologie of verkeerde aanduiding van de geografische afkomst.


   

  Onderzoeksaanpak
  Elke mogelijke inbreuk op de authenticiteit van een product dient onderzocht met een specifieke methode. Daarom moeten we kunnen beschikken over een breed gamma van chemische, enzymatische, biochemische, immunologische, moleculaire en gentechnologische methoden. Omdat overtreders erg inventief zijn bij het plegen van inbreuken op de authenticiteit moeten de methodes steeds geactualiseerd en verfijnd worden. ILVO werkt samen met andere wetenschappelijke instituten voor de ontwikkeling van nieuwe methodes.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in internationale wetenschappelijke tijdschriften. De ontwikkelde methoden zullen gevalideerd en verspreid worden via onder meer referentiewerking (nationale referentie laboratoria, NRL,…). De overheid, producenten, consumenten en consumentenorganisaties kunnen een beroep doen op de knowhow van ILVO T&V voor het onderzoek naar de authenticiteit van zowel grondstoffen als afgewerkte producten. Dergelijk onderzoek is noodzakelijk voor het garanderen van een eerlijke handel en concurrentie. Daarnaast is een authenticiteitsgarantie van groot belang voor het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van de aangeboden voedingsproducten.


   
  AcroniemAUTDIER
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.