Authenticiteit van plantaardige producten

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kunnen we de aanwezigheid van plantaardige ingrediënten per plantensoort ondubbelzinnig detecteren in verwerkte voeder- en voedingsproducten? Het antwoord op deze vraag is belangrijk binnen onderzoek naar de authenticiteit van voeding en veevoeder. Het project AUTPLANT draait rond de techniek of methodologie om autenticiteit betrouwbaar te kunnen vaststellen. Methodologieën nodig voor het identificeren van plantenspecies dienen gebaseerd te zijn op parameters die weinig of geen veranderingen ondergaan gedurende de verwerking van voedingsingrediënten. Proteïne-gebaseerde analyses komen niet altijd in aanmerking omdat de proteïnen degraderen of structuurveranderingen ondergaan door het verwerkingsproces (vb. verhitting). Vandaar dat DNA-gebaseerde technieken zoals polymerasekettingreactie (PCR) nodig zijn als alternatieve en betrouwbare techniek voor species-identificatie.

   

   

   

  Onderzoeksaanpak
  PCR is enkel mogelijk op voorwaarde dat voldoende en kwaliteitsvol DNA kan geïsoleerd worden uit het (be- of verwerkte) product. Wij richten ons daarom op het zoeken naar geschikte en/of aangepaste DNA extractieprotocols uit diverse types eindproducten. Het aanwenden en eventueel aanpassen van geschikte DNA extractieprotocols voor verschillende types van matrices waarvoor species moeten worden opgespoord, is de eerste stap in species-identificatie analyses. Vervolgens ontwikkelen en valideren we de PCR methoden voor species identificatie. Voorbeelden zijn het zoeken naar efficiënte methoden voor het onderscheiden van mosterd species (gele, witte en zwarte mosterd; Synapis spp.) en van kool- of raapzaad (Brassica napus).

   

   

  Relevantie/Valorisatie
  De ontwikkelde en gevalideerde DNA-extractieprotocols en PCR methoden zijn direct inzetbaar bij routinematige opsporing van specifieke plantenspecies in voedings- en veevoederproducten van diverse samenstelling. Dergelijke analyseaanvragen kaderen vaak in het opsporen van fraude (lees: niet correcte vermelding van de gebruikte ingrediënten). De toepassing situeert zich ook bij de controle op de correcte naleving van de regelgeving betreffende de verplichte etikettering van 14 voedingsproducten die potentieel allergische reacties kunnen uitlokken. De beschikbaarheid van betrouwbare extractieprotocols en PCR methodologie hangt direct samen met de betrouwbaarheid van de analyse en de finale uitspraak over bovenstaande kwesties (allergeniciteit, fraude, overtredingen tegen labelingsvoorschriften...).
  AcroniemAUTPLANT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0631/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.