Automatische monitoring van biodiversiteit in de Noordzee via eDNA

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

ZERO-impact heeft als doel een innovatieve, duurzame en automatische methode te ontwikkelen om mariene soorten te detecteren op basis van “environmental” DNA (eDNA). Het bestuderen van mariene soorten en biodiversiteit aan de hand van eDNA biedt enorme voordelen: 1/door het inzamelen van water om de aanwezigheid van soorten te detecteren worden de organismen zelf niet verstoord of gedood, 2/ het bestuderen van verschillende organismen (vissen, ongewervelden, plankton) kan gebeuren op basis van slechts één staalnamemethode en 3/ continue tijdsreeksen voor mariene biodiversiteit en vispopulaties kunnen verkregen worden via automatische bemonstering van zeewater.


Onderzoeksaanpak

ZERO-impact zal de ruimtelijke en temporele patronen van eDNA in de Noordzee in kaart brengen om het opvolgen van de goede staat van het milieu efficiënt uit te voeren (WP1 en WP2). Bovendien zal het potentieel van eDNA voor de visserijsector ten volle onderzocht worden door enerzijds in te zetten op automatisatie (WP4) en anderzijds gerichte case studies uit te voeren om de paaiperiode van vissen (WP3), de spatperiode van schelpdieren (WP5) en de aanwezigheid van toxische algen en schadelijke parasieten nabij installaties voor schelpdierkweek (WP5) in kaart te brengen.


Relevantie/Valorisatie

Het project onderzoekt een alternatieve methode om mariene biodiversiteit te analyseren zonder enige impact op het ecosysteem of de organismen. Bovendien streeft ZEROimpact ook naar een automatische inzameling van biologische data doorheen de tijd waardoor scheepstijd, en dus CO2 uitstoot daalt. Gezien de toenemende mate van aquacultuuractiviteit in de Noordzee is een adequate en continue opvolging van toxische algen en parasieten van cruciaal belang om potentiële verontreinigingen tijdig op te sporen en om beleidsmaatregelen af te stemmen. Daarnaast zal het karakteriseren van de paaiperiode van schol en tong via eDNA een accurater beeld opleveren waardoor deze mogelijks ingekort kan worden. Dit levert meteen een meerwaarde op voor de vissers, aangezien de duurzaamheidsscore gedurende een langere periode hoger zal liggen.


Externe partner(s)
KBIN - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
AcroniemZERO-IMPACT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/2130/11/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Mariene ecologie

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.