Beïnvloeding van het kleefgedrag van RVS door chemische en fysische oppervlaktebehandeling voor preventieve of curatieve behandeling van fouling en biofilms

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Ondanks het wijdverspreide gebruik van roestvrij staal krijgt de voedingsindustrie nog vaak te maken met het ontstaan van fouling, wat aanleiding kan geven tot biofilmvorming. Dit heeft invloed op zowel productierendement als op productveiligheid en –kwaliteit. Daarom wordt binnen CLEANSURFACE onderzocht of fouling en biofilmvorming kan beperkt worden via innovatieve materialen, coatings en fysische behandelingen van het roestvrij staal. Ook de fouling- en biofilmvormingmechanismes zullen onderzocht worden, samen met de mogelijke optimalisatie van reiniging- en desinfectieprocessen die hiertegen ingezet kunnen worden.

Onderzoeksaanpak
In eerste instantie karakteriseren we de fouling en biofilmvorming in een aantal geselecteerde levensmiddelenbedrijven. Dit gebeurt op basis van klassieke microbiologische analyses, moleculaire technieken en chemische analyses. Daarnaast stellen we modelsystemen op in laboratoriumomstandigheden. Vergelijkbare fouling wordt hierbij aangebracht om zo het kleefgedrag van de verschillende oppervlaktebehandelingen uit te testen. Om de toepasbaarheid en het effect in praktijkomstandigheden na te gaan voert ILVO case studies uit in zijn Food Pilot en in de deelnemende levensmiddelenbedrijven.

Relevantie/Valorisatie
Het onderzoek moet leiden tot het gebruik van innovatieve behandelingen van roestvrij staal binnen de voedingssector, en tot een aanpassing van reinigingsprocedures. De relevantie van dit onderzoeksproject is belangrijk en direct: minder productverlies, lagere productiekosten, langere houdbaarheid, vermindering van voedsel gerelateerde bacteriële uitbraken en een verlaagde milieu-impact.
AcroniemCLEANSURFACE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/06/1731/05/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.