Bedrijfsgerichte opvolging en analyse van risico in de land-en tuinbouw

 • Wauters, Erwin (Projectbegeleider)
 • Claeys, Dakerlia (Onderzoeker)
 • van Winsen, Frankwin (Voormalig doctoraatsstudent)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Welke instrumenten en maatregelen op het niveau van een landbouwbedrijf zijn voor een specifieke situatie beter dan andere, en hoe dienen dergelijke keuzes gemaakt te worden? Dit project beoogt de ontwikkeling van een brede, performante en gebruiksvriendelijke beslissingstool voor landbouwers om hun keuzeproces en risicomanagement te verbeteren. De landbouwers worden in toenemende mate geconfronteerd met risico en onzekerheid, dit door onder meer veranderingen in beleid, restricties op het gebruik van gewasbeschermende middelen, volatiele prijzen en toenemende financiering met vreemd vermogen. De talrijke reeds bestaande instrumenten en maatregelen om risico en onzekerheid te beheren zijn voor landbouwers en overheid niet steeds overzichtelijk.

  Onderzoeksaanpak
  In het project wordt een multidisciplinaire onderzoeksaanpak gehanteerd: (1) kwalitatief onderzoek bij landbouwers om inzicht te krijgen in het keuzeproces en het percipiëren van en omgaan met risico en onzekerheid; (2) econometrisch onderzoek om relaties tussen onzekere variabelen (bvb. prijzen en producties) en economische performantie te onderzoeken; (3) bedrijfsgerichte simulaties om de impact van risicobeheersinstrumenten te onderzoeken; (4) participatieve ontwikkeling van een managementondersteunend systeem; (5) economisch-econometrisch onderzoek op specifieke onderzoeksvragen zoals "ecologische beslissingen en risico", "impact van schaalvergroting op risico".

  Relevantie/Valorisatie
  Het project streeft naar het ontwikkelen van kennis over risico, risicoperceptie en risicomanagement. Tijdens het project wordt een participatieve aanpak gehanteerd om systemen te ontwikkelen die eindgebruikers kunnen helpen om risico's op specifieke landbouwbedrijven te beheersen. Het uiteindelijke doel is om een interactieve beslissingstool te realiseren.
  AcroniemARAMIS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/0931/03/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.