Bedrijfsspecifieke beslissingsondersteuning voor optimalisatie van het slachtgewicht van vleesvarkens in een complexe en veranderende beslissingscontext.

    Filter
    Paper

    Zoekresultaten