Bedrijfsspecifieke beslissingsondersteuning voor optimalisatie van het slachtgewicht van vleesvarkens in een complexe en veranderende beslissingscontext.

    Filter
    A4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

    Zoekresultaten