Bedrijfsspecifieke economische-epidemiologische beslissingsondersteuning in de veehouderij

 • Van Meensel, Jef (Projectverantwoordelijke)
 • van der Voort, Mariska (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kunnen maagdarmworm- en leverbotinfecties bij melkvee economisch gezien optimaal worden beheerst? Deze vraag willen we beantwoorden door een beslissingsondersteunend model te ontwikkelen. Op basis van bedrijfsspecifieke economische en diergeneeskundige informatie worden voor de individuele melkveehouder strategieën uitgewerkt t.a.v. economisch belangrijke infectieuze dierziekten. Maagdarmworm- en leverbotinfecties in de melkveehouderij worden als case gebruikt in deze studie.

  Onderzoeksaanpak
  Via een literatuurstudie analyseren we hoe de economische effecten van dierziekten en/of controlestrategieën worden gemeten en hoe deze bedrijfsspecifiek vertaald kunnen worden. Op basis van gegevens van Vlaamse melkveebedrijven voeren we een efficiëntieanalyse uit om de relatie tussen worminfecties en de productiviteit van bedrijven te analyseren. Een bio-economisch simulatiemodel wordt gebruikt om de technische en economische effecten van verschillende wormbeheerstrategieën op het bedrijf te bepalen. Vervolgens plaatsen we de verschillende beheersstrategieën en hun effecten op bedrijfsniveau in het beslissingsondersteunend model. We ontwikkelen dit model a.d.h.v. een participatief proces met de mogelijke eindgebruikers.

  Relevantie/Valorisatie
  Het uiteindelijk doel van de bedrijfsspecifieke advisering is om ziektebestrijding (en -preventie) op melkveebedrijven optimaal te kunnen uitvoeren, zodat economisch en technisch de beste beslissingen kunnen worden genomen. De wetenschappelijke kennis die wordt gegenereerd kan leiden tot een win-win situatie, waarbij een efficiënter productieproces kan gekoppeld worden aan een verminderd gebruik van diergeneesmiddelen.   
  AcroniemECOWORM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1030/09/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.