Bedrijfsspecifieke strategieën voor de reductie van berengeur

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Het onderzoeksproject ‘Taintless’ bouwt - op vraag van de sector en ten behoeve van de consument - verder op eerdere studies die de praktijk van niet-langer-castreren van mannelijke biggen in de varkenssector moet ondersteunen. Op heden is nog niet duidelijk waarom een (zeer) kleine minderheid van de intacte beren zogenaamde berengeur ontwikkelt in hun vet en vlees. In dit project willen we de risciofactoren voor berengeur bepalen. Bestaan er hoog- en laagrisico bedrijven voor berengeur? Welke bedrijfsgebonden factoren zijn hiervoor verantwoordelijk? Zijn er ook slachtgebonden factoren? Kan berengeur gereduceerd worden door de keuze van de fokbeer? Hoe kunnen we de slachthuizen ondersteunen bij de detectie van berengeur aan de slachtlijn? Nu verschillende retailers vlees van niet-gecastreerde varkens vermarkten, is het voor het eerst mogelijk om in Vlaanderen een grootschalige, longitudinale praktijkstudie uit te voeren om zowel situatiegebonden als bedrijfsgebonden risicofactoren voor berengeur te bepalen.

   

  Onderzoeksaanpak
  We ontwikkelen een kosten-efficiënte sensorische methode om berengeur veroorzaakt door verhoogde concentratie van skatol en/of androstenon te onderscheiden. We valideren on-line detectiemethoden die worden uitgetest of toegepast in het slachthuis. We voeren een grootschalige, longitudinale praktijkstudie uit op Vlaamse varkensbedrijven die reeds zijn overgeschakeld naar de productie van intacte beren om de prevalentie van berengeur en de variatie ervan na te gaan. Op deze medewerkende praktijkbedrijven identificeren we de risicofactoren op berengeur. In uitgebreide experimenten op vijf praktijkbedrijven met hoge berengeurprevalenties passen we vier reductiestrategieën toe, om de effectiviteit en uitvoerbaarheid vast te stellen. We focussen ook specifiek op de fokberen en beantwoorden de vraag of en hoe fokberen minder kans (kunnen) geven op nakomelingen met berengeur.

   

  Relevantie/Valorisatie
  De relevantie van dit project is groot voor heel de varkensketen. Via de reductie van berengeur spelen we enerzijds in op de commerciële opportuniteit van het afmesten van intacte beren en verstevigen we op deze manier de Vlaamse varkenssector in zijn internationale concurrentiepositie. Anderzijds krijgen de slachthuizen de nodige onderbouwde kennis om een prima detectiesysteem voor berengeur te implementeren. We dragen bij tot de finale oplossing voor een dierenwelzijnsprobleem (onverdoofd chirurgisch castreren).  Omschakeling naar het alternatief - intacte beren afmesten-  is slechts mogelijk als men de consument berengeurvrije vleeswaren kan garanderen, en dus als men de prevalentie van berengeur succesvol reduceert (op de varkensbedrijven) EN als men de afwijkende karkassen doelgericht kan detecteren aan de slachtlijn. De uitvoerbaarheid en effectiviteit van de uitgeteste reductiestrategieën wordt aan de stakeholders gecommuniceerd en gedemonstreerd en aldus wordt bredere implementatie aangemoedigd.

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  KULeuven - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  UGent
  AcroniemTAINTLESS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1331/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.