Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit B3W

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Begin 2021 is de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) van start gegaan als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. B3W is opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring, onder meer die van ILVO, begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg. Het doel is om zowel de nutriëntenverliezen naar water, bodem en lucht te verminderen, alsook de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.


Onderzoeksaanpak

B3W is een samenwerking tussen ILVO en 12 andere Vlaamse onderzoek- en praktijkcentra voor landbouw, met verschillende locaties en expertises. Het uitwisselen van kennis tussen alle betrokken partijen is essentieel. Dit wordt gedaan aan de hand van 3 activiteiten: (i) thematische uitwisselingsmomenten waarbij een demonstratie op een voorbeeldbedrijf plaatsvindt, (ii) focusgroepen als lerende netwerken waarbinnen bedrijven vrijwillig deelnemen om bestaande kennis toe te passen en nieuwe kennis te ontwikkelen en (iii) individuele begeleiding om het nutriëntenbeheer op een specifiek bedrijf te verbeteren.


Relevantie/Valorisatie

B3W ondersteunt land- en tuinbouwers met innovatieve technieken, gestoeld op onderzoek en de dagelijkse praktijk. Er wordt rekening gehouden met duurzaam en geïntegreerd nutriëntenbeheer, bodemzorg, bodemkwaliteit en klimaat, maar ook met de praktische toepasbaarheid op de landbouwbedrijven.


Financiering
Vlaamse Landmaatschappij
AcroniemB3W
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Vlaamse Disciplinelijst

  • Gewaswetenschappen
  • Agrarische veeteelt
  • Agrochemie en meststoffen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.