Beheersing van dominante roest- en galmijten (Eriophyidae) in de laurierteelt

 • Witters, Johan (Onderzoeker)
 • Maes, Martine (Voormalig Projectverantwoordelijke)
 • Casteels, Hans (Voormalig Projectbegeleider)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe verloopt het leven van de galmijt Cecidophyopsis malpighianus? Hoe plant ze zich voort? Waar houdt ze zich het liefst op? Deze antwoorden zoeken we om vervolgens een adequate en duurzame beheersingsstrategie (IPM of integrated pest management) tegen de mijt te ontwikkelen. Gal- en roestmijten zijn zeer kleine mijten die in verschillende teelten grote schade kunnen aanrichten. Bij Laurus nobilis, een typische Vlaamse teelt met een hoge toegevoegde waarde voor onze sierteelt, veroorzaakt de galmijt Cecidophyopsis malpighianus sterke bloemknopmisvorming. In de vak- en wetenschappelijke literatuur ontbreekt tot nu toe de informatie over de levenscyclus en de beheersing van C. malpighianus.

  Onderzoeksaanpak
  Er wordt kennis opgedaan over de levenscyclus, de populatiedynamica, de intra-plant distributie en de verspreiding in het veld en kwekerij. Het bepalen van de levenscyclus, de migratie en de populatiedynamica gebeurt zowel onder gecontroleerde omstandigheden (in de labs van ILVO) als op bedrijfsniveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende waarnemingstechnieken. Voor de extractie van de microscopisch kleine mijten uit het plantenmateriaal worden gesofisticeerde isolatietechnieken aangewend. De beoordeling (kwalitatief en kwantitatief) gebeurt met behulp van de observatie- en lichtmicroscopie.

  Relevantie/Valorisatie
  Op basis van de bekomen gegevens wordt de fenologie van C. malpighianus bepaald. Hierop voortbouwend kan een beheersplan worden geprojecteerd in het kader van het waarschuwingssysteem voor de boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen (PCS), en de IPM 2014 richtlijn. De ervaring en aanpak is zeer nuttig in fenologische studies van andere mijten, zoals verschillende roest- en galmijten in de land- en tuinbouwsector, die aan de basis liggen van nieuwe opkomende problemen.  

  Externe partner(s)
  PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
  Vlaamse Overheid - L&V ADLO
  AcroniemCECIDOMAL
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.