Beheersing van Fusarium binnenrot in paprika

 • Heungens, Kurt (Projectbegeleider)
 • Maes, Martine (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De hoofddoelstelling van dit project is te komen tot een duurzaam beheersingsplan voor de Fusarium schimmeldie binnenrot veroorzaakt in paprika.  Binnenrot is een inwendige rotting van de paprikavrucht en kan veroorzaakt worden door drie Fusarium soorten. Het beoogde beheersingsplan moet afgestemd zijn op de teeltpraktijk van paprika,  met zowel maatregelen die gericht zijn op de preventie van initiële infecties als maatregelen ter reductie van het aantal latente infecties. We wensen onze kennis te verhogen betreffende de overleving van de schimmel en de primaire infectiebronnen, de infectiecurve, het effect van de sporendruk, de plantbelasting, het belang van de vruchtpositie in het zetsel en de plantenstress. Het is ook de bedoeling om diverse maatregelen te testen op hun effectiviteit: het wegnemen van de initieel gekoloniseerde weefsels, het verlagen van de sporendruk, het verlagen van stress, het screenen op gevoeligheid van de rassen en het toepassen van agentia die de plantenresistentie kunnen induceren of als biocontrole kunnen ingezet worden.

  Onderzoeksaanpak
  ILVO voert het onderzoek uit in samenwerking met de wetenschappelijke partners PCH, PSKW en KHK. In eerste instantie ontwikkelen we een de nodige aangepaste basistechnieken: een kunstmatige inoculatietechniek, het bepalen van infectiecurves en een real-time PCR gebaseerde detectietechniek van de sporen in de lucht van de drie Fusarium soorten die binnenrot veroorzaken. Vervolgens bepalen we of het percentage binnenrot gerelateerd is aan sporendruk, plantbelasting, plaats in de zetting,  gewasbehandelingen, stress of het gebruikte ras. Voor elk van de gevonden correlaties werken we een pakket maatregelen uit om het percentage binnenrot te verlagen. We toetsen het effect van deze maatregelen.

  Relevantie/Valorisatie
  In Vlaanderen werd binnenrot voor het eerst in 2003-2004 vastgesteld. Momenteel hebben alle bedrijven er in meer of mindere mate mee te maken. Het gemiddelde zichtbare aantastingspercentage (na bewaarproef) ligt op jaarbasis rond de 5%, maar er zijn sterke schommelingen binnen het seizoen met pieken die op sommige bedrijven kunnen oplopen tot 20%. Het probleem is in bepaalde jaren aanzienlijk maar beheersingsopties zijn momenteel beperkt en niet wetenschappelijk onderbouwd. De resultaten zullen via vulgariserende artikels en voordrachten doorstromen naar paprikabedrijven, veilingen, zaadhuizen en teeltvoorlichters. Daarnaast plannen we wetenschappelijke output.

  Externe partner(s)
  KHK - Katholieke Hogeschool Kempen
  PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
  PCH - Proefcentrum Hoogstraten
  AcroniemFUSPAP
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/1031/10/14