Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Samen met PCG (coördinator) onderzoekt ILVO de beheersing van wortelknobbelnematoden (Meloidogyne spp.) in de intensieve biologische vruchtgroenteteelt (tomaat, paprika, komkommer, aubergine) in serres. Het hoofddoel is om de toekomst voor deze teelten te garanderen, en wel door een geïntegreerde beheersing van wortelknobbelnematoden te ontwikkelen gebaseerd op innovatieve teelttechnieken. Nematoden zijn kleine aaltjes die zich in de groeibodems bevinden en in het slechtste geval schadelijk zijn voor de gewassen (waar ze zich mee voeden).   


Onderzoeksaanpak

We onderzoeken eerst of er onderstammen van tomaat, paprika en komkommer beschikbaar zijn met een voldoende resistentieniveau tegen verschillende Meloidogyne spp., die tevens een aanvaardbare productie en kwaliteit leveren. Vervolgens testen we of er korte tussenteelten kunnen ingezet worden in de serres, om de schadelijke nematodenpopulaties te onderdrukken. Bijkomend onderzoeken we het effect van organische toevoegingen en natuurlijke middelen op Meloidogyne populaties waarbij we de invloed op de nematodendiversiteit (nematode community) als maatstaf voor bodemgezondheid gebruiken.


Relevantie/Valorisatie

Dit project verwacht een werkbare uitkomst voor de Meloidogyne spp. in de serrebodem. Er wordt immers gemikt op verschillende strategieën. De resultaten uit het onderzoek leiden tot betrouwbare adviezen in de dagdagelijkse beheersingspraktijk. Zo neemt de kans toe dat de biologische kasgroenteteelt zijn probleem met de wortelknobbelaaltjes op een geïntegreerde manier beheerst krijgt. Kennis over de natuurlijke middelen kan door bedrijven die deze middelen aanbieden na het project gebruikt worden voor verdere optimalisatie of gericht advies. De kennis van de veranderingen in het bodemleven gerelateerd aan het effect van de behandelingen zijn wellicht bruikbaar in het bredere onderzoek rond bodemgezondheid. We verwachten stellig dat de  projectresultaten ook implementeerbaar zijn in de gangbare landbouw, sierboomkwekerij en andere vollegrondsteelten. We verwachten ten slotte internationale belangstelling voor de resultaten, omdat men overal deze toenemende problematiek onderkent.


Financiering
VLAIO
AcroniemMELOBIO
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1831/08/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.