Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In de afgelopen jaren zien we een stijging van de problemen met aaltjes bij de teelt van openluchtgroenten. Hierbij veroorzaken Pratylenchus penetrans (wortellesienematode) en Meloidogyne chitwoodi (quarantaine wortelknobbelnematode ) economische schade op de belangrijkste akkerbouwgewassen en groenten die in Vlaanderen geteeld worden. In dit project willen we een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke nematodenpopulaties  bij de teelt van openluchtgroenten ontwikkelen waarbij oordeelkundig gebruik gemaakt wordt van resistente groenbedekkers in teeltrotatiesystemen.

Onderzoeksaanpak
We bepalen van de meest courant geteelde openluchtgroenten de waardplantgevoeligheid voor P. penetrans en M. chitwoodi en de economisch aanvaardbare schadedrempels.  Van de courant gebruikte groenbedekkers en mengsels kijken we naar de effectiviteit in de onderdrukking van nematodenpopulaties. Vervolgens gaan we in veldproeven de ontwikkeling en de populatiedynamica van P. penetrans en M. chitwoodi bij openluchtgroenten in teeltrotatie met groenbedekkers opvolgen. Hierbij kijken we ook naar het effect van bodem, vruchtwisseling en teeltaspecten op de effectiviteit van nematoden-onderdrukkende eigenschappen van specifieke groenbedekkers. Tegelijkertijd trachten we om inzicht te krijgen in de plantrespons t.o.v. nematoden bij verschillende groenbedekkers, waarbij de interactie bladrammenas – Meloidogyne als typemodel wordt gebruikt. Tenslotte willen we de beheersingsmaatregelen van plantparasitaire nematoden via het inzetten van groenbedekkers op bedrijfsniveau implementeren.

Relevantie/Valorisatie
Binnen Vlaanderen is de openluchtgroenteteelt een zeer belangrijke economische activiteit en dit zowel voor de verse consumptie als voor de industrie. Mede dankzij ideale klimaatomstandigheden en geschikte bodems kan er een hoge productiviteit gekoppeld worden aan de productie van een kwalitatief hoogstaand eindproduct, wat de Vlaamse toppositie mede verklaart. Wij verwachten dat de resultaten het mogelijk maken om betrouwbare adviezen aan telers te geven, en dat het voor de sector mogelijk wordt om nematodenproblemen op een geïntegreerde manier te beheersen door oordeelkundig gebruik te maken van groenbedekkers. Kennis i.v.m. resistenties en resistentiebronnen wordt in een eerste fase, gezien de specificiteit, wellicht verder gevaloriseerd in veredelings- en selectieprogramma’s. De onderzoekers mikken erop dat de economische schade door nematoden substantieel verkleint wanneer populaties onder de schadedrempel kunnen gehouden worden, met als randvoorwaarde dat het gebruik van chemische middelen vermindert. De resultaten kunnen tevens bijdragen tot het beleid dat vanuit de overheid gevoerd wordt met betrekking tot de quarantainenematode M. chitwoodi.

Externe partner(s)
Inagro
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
PSKW - Proefstation voor de groententeelt Sint-Katelijn-Waver
AcroniemVLAIO NEMATODEN GROENBEDEKKERS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21