Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In welke mate krijgen we schadelijke nematodenpopulaties bij de teelt van openluchtgroenten beheerst via een IPM-gebaseerde aanpak, met name via slimme rotaties en het oordeelkundig gebruik van groenbedekkers? Dat was de uitdagende onderzoeksvraag in dit project. Het gaat met name over twee bodemaaltjes (nematoden), namelijk de wortellesienematode Pratylenchus penetrans en de (quarantaine) wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi.  Beiden veroorzaken economische schade op de belangrijkste akkerbouwgewassen en groenten die in Vlaanderen geteeld worden. 

Onderzoeksaanpak
De onderzoekers hebben de waardplantgevoeligheid voor P. penetrans en M. chitwoodi en de schadedrempels van de meest courant geteelde openluchtgroenten bepaald. Groenbedekkers zijn beoordeeld op hun effectiviteit in de onderdrukking van schadelijke nematodenpopulaties. De ontwikkeling en de populatiedynamica van P. penetrans en M. chitwoodi bij openluchtgroenten in teeltrotatie met groenbedekkers is in specifieke veldproeven opgevolgd. Tegelijkertijd is het infectieproces van P. penetrans en M. chitwoodi  ontrafeld, om het potentieel van de groenbedekkers als vangplant in te schatten.

Relevantie/Valorisatie
De projectpartners zijn erin geslaagd om rotaties te ontwikkelen die de sector toelaten om nematodenproblemen op een geïntegreerde manier te beheersen door oordeelkundig gebruik te maken van groenbedekkers. De economische schade door nematoden blijkt  substantieel te verkleinen wanneer populaties onder de schadedrempel kunnen gehouden worden, met als randvoorwaarde dat het gebruik van chemische middelen vermindert. De resultaten van het onderzoek maken het mogelijk om betrouwbare adviezen aan telers te geven die met plantenparasitaire nematoden worden geconfronteerd. De kennis i.v.m. resistenties en resistentiebronnen wordt in een eerste fase, gezien de specificiteit, wellicht verder gevaloriseerd in veredelings- en selectieprogramma’s. De resultaten kunnen tevens bijdragen tot het beleid dat vanuit de overheid gevoerd wordt met betrekking tot de quarantainenematode M. chitwoodi

Externe partner(s)
Inagro
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
PSKW - Proefstation voor de groententeelt Sint-Katelijn-Waver
AcroniemVLAIO NEMATODEN GROENBEDEKKERS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.