Beheersing van Tuta absoluta in de Vlaamse tomatenteelt

 • Van Damme, Veerle (Voormalig Onderzoeker)
 • Maes, Martine (Voormalig Projectverantwoordelijke)
 • Casteels, Hans (Voormalig Projectbegeleider)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project beoogt het ontwikkelen van een duurzame, biologisch gebaseerde beheersstrategie van de recent opgedoken tomatenmineermot Tuta absoluta in de Vlaamse tomatenteelt. T. absoluta, van oorsprong uit Zuid-Amerika, is een plaaginsect waarvan de rups mijngangen maakt in de bladeren van de tomatenplant (productieverlaging) en zelfs in de tomaten zelf (ongeschikt voor consumptie en verkoop). Chemische bestrijding moet beperkt worden omwille van resistentieontwikkeling bij de plaag en mogelijke neveneffecten op nuttige insecten (waaronder ook hommels die de bevruchting in de serres bevorderen) en om in lijn te blijven met de Europese richtlijnen rond duurzame teelt. We gaan als alternatief op zoek naar natuurlijke vijanden van T. absoluta, die commercieel inzetbaar zijn op de tomatenbedrijven.  

  Onderzoeksaanpak
  Een consortium rond ILVO, het Laboratorium voor Agrozoölogie van de Universiteit Gent, het Proefstation van Sint-Katelijne-Waver en het Proefcentrum Hoogstraten beantwoordt eerst volgende twee vragen: Welke natuurlijke vijanden van deze mot zijn effectief ter bestrijding? Welke overwinteringscapaciteit heeft deze exotische (dus koudegevoelige?) mineermot? Als natuurlijk bestrijdingsmiddel wordt reeds de wants Macrolophus pygmaeus ingezet. Helaas is deze roofwants minder efficiënt aan het begin van een teelt of bij een zware aantasting. Wij gaan na hoe we de efficiëntie van M. pygmaeus kunnen verhogen en of er potentiële nieuwe biologische bestrijders bestaan.

  Relevantie/Valorisatie
  Gezien de wereldwijde verspreiding van de plaag gaan de onderzoekers nauwe contacten onderhouden met internationale onderzoeksinstellingen. Aangezien T. absoluta eerder al ware ravages aangericht heeft in Zuid-Amerika en Zuid-Europa is de Vlaamse tomatenproducent bevreesd dat dit plaaginsect ook hier ernstige schade zal veroorzaken. We besteden veel aandacht aan kennisoverdracht naar de doelgroep, via alle klassieke communicatiekanalen. Het beoogde pakket duurzame bestrijdingsmaatregelen tegen T. absoluta moet verenigbaar en aanvullend zijn aan de huidig gebruikte bestrijdingsmiddelen in de tomatenteelt in het algemeen.

  Externe partner(s)
  PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
  PCH - Proefcentrum Hoogstraten
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemTUTA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/1131/10/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.