Beheersingsstrategieën tegen Drosophila suzukii

 • Bonte, Jochem (Onderzoeker)
 • Berkvens, Nick (Voormalig Onderzoeker)
 • Taning, Nji Tizi Clauvis (Voormalig Onderzoeker)
 • De Ro, Madelena (Voormalig Onderzoeker)
 • Maes, Martine (Voormalig Projectverantwoordelijke)
 • Casteels, Hans (Voormalig Projectbegeleider)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project mikt op de slimme beheersing van een nieuwe, erg schadelijke fruitvlieg, Drosophila suzukii of de Aziatische fruitvlieg. Het bewuste insect van Aziatische oorsprong is ons land binnengeraakt en heeft zich, sinds de eerste waarneming in 2011, invasief en razendsnel verspreid en gevestigd in de meeste fruitregio's in België. Om een succesvolle beheersingsstrategie uit te werken voor de fruitsector willen de onderzoekers in eerste instantie een aantal sleutelkarakteristieken van deze vlieg in kaart brengen en ook kennis opbouwen over het gebruik van de moleculaire RNA-interferentietechniek (RNAi). Op basis van die kennis worden vervolgens nieuwe beheersingsmethoden ontwikkeld, welke efficiënt, veilig en duurzaam kunnen ingezet worden in de praktijk. Deze fruitvlieg is vooral bedreigend omdat ze, in tegenstelling tot de gekende fruitvliegen die enkel rijp fruit aanpakken, haar eitjes ook legt op nog afrijpend fruit.

  Onderzoeksaanpak
  Omdat we een geïntegreerde aanpak (IPM - integrated pest management) nastreven, bestuderen we in eerste instantie de populatiedynamiek, de overwinteringsstrategieën, de koude-/warmtetolerantie en de voorkeur voor fruittype en aantrekkingskracht van symbiotische microbiota op de schil bij de bewuste fruitvlieg in onze regio. Vervolgens stellen we met die kennis een leidraad op voor de optimale inzet van de 'mass-trapping' en 'attract and kill' techniek. We ontwikkelen een gebruiksvriendelijke fruitafvalcontainer die tegelijk de praktische afvoer van fruitafval verzekert én  de afdoding van potentieel aanwezige D. Suzukii stadia mogelijk maakt. De mogelijkheden van de recent ontwikkelde moleculaire RNAi-techniek evalueren we specifiek voor D. suzukii, op laboschaal en in de quarantaine serres van ILVO.         

  Relevantie/Valorisatie
  De hoge participatiegraad van de fruittelers in dit onderzoeksproject (van 4 jaar) valt op. We betrekken hen bij elke stap van het onderzoek en laten hen zo vroeg als mogelijk gecontroleerd overschakelen van de (in beginfase uitsluitend) chemische curatieve bespuitingen naar de nieuwe beheersingsmaatregelen. Hiertoe zijn naar het einde van het project toe een aantal demonstratieproeven gepland op pilootbedrijven waarin de ontwikkelde beheersingsmaatregelen zullen getoond worden aan de fruittelers. We verwachten dat het valorisatietraject zich dus voor een deel nog tijdens de loop van het project voltrekt binnen de doelgroepbedrijven. Aan het einde van het onderzoeksproject stellen de onderzoekers toegankelijke informatieve fiches op voor de klein- en steenfruitsector. De innovatieve compostcontainer kan wellicht een gecommercialiseerde toepassing vinden.
  AcroniemWEB_SUZUKII
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/05/1431/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.