Beleidswerkgroep Agrarische Architectuur

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De einddoelstelling van dit participatief onderzoeksproject over agrarische architectuur in Vlaanderen is beleidsaanbevelingen te formuleren over de toekomstige gewenste beeldkwaliteit van landbouwbedrijven. Hun beeld in het Vlaamse landschap evolueert de laatste decennia sterk. De karakteristieke, streekgebonden hoeves maken plaats voor meer uniforme agro-industriegebouwen die door functioneel-technische en/of wettelijke eisen meer volume en oppervlakte innemen. Waar de landbouw vroeger een zo goed als een monopoliepositie bekleedde op het platteland, zijn nu ook allerlei andere sectoren en actoren aanwezig. Rond nieuwe grootschalige agro-industriële gebouwen ontstaan regelmatig conflictsituaties met actoren (passanten, recreanten en bewoners) die het platteland associëren met rust en open ruimte. Bedoeling van dit project is om alle betrokken beleidsdomeinen en actoren in een beleidswerkgroep samen te brengen en constructief te laten discussiëren over de toekomst van agrarische architectuur in Vlaanderen.

  Onderzoeksaanpak
  We organiseren een participatief proces waarbij we de actoren op formele en informele momenten met elkaar samen brengen. Daarnaast vullen we een relevante literatuurstudie aan met diepte-interviews en met de analyse van bestaande beleidsdocumenten.

  Relevantie/Valorisatie
  De agrarische architectuur in Vlaanderen heeft een belangrijke invloed op de ruimtelijke kwaliteit van het Vlaamse platteland. Daarnaast blijken bouwprojecten van landbouwers vaak te leiden tot conflicten met omwonenden en andere plattelanders. Het is dus van belang een beter inzicht te krijgen in de exacte probleemstelling. Het eindproduct is een leidraad die moet leiden tot een meer kwalitatief bouwproces voor alle betrokken actoren.
  AcroniemBAA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/121/01/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.