Belevingskwaliteit Landen

 • Rogge, Elke (Projectverantwoordelijke)
 • Dessein, Joost (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De focus ligt op de Vlaamse gemeente Landen en de onderzoeksvraag luidt: Welke samenwerkingsverbanden tussen de plaatselijke landbouwers en activiteiten i.v.m. toerisme en natuur zijn er mogelijk? Het ruimere kader van dit onderzoek is een studieopdracht van de gemeente aan een architectenbureau (Plus Office Architects) om een wervend toekomstbeeld voor Landen te ontwikkelen, via de opmaak van een masterplan voor het stadscentrum en  beeld-kwaliteitsplannen voor de 13 deelgemeentes. Bij de imago- en beeldverbeterende studie wordt ook de beeldkwaliteit in het buitengebied – waar de landbouwsector de belangrijkste ruimtegebruiker is – aangepakt. Via een participatief traject met de landbouwsector wil het architectenbureau mogelijke samenwerkingsverbanden met deze sector onderzoeken. ILVO Landbouw & Maatschappij werkt dit participatieve traject uit.


   

  Onderzoeksaanpak
  Via een reeks interviews en een focusgroep met Landense landbouwers onderzoeken we mogelijke samenwerkingsverbanden. De centrale thema’s doorheen de interviews en focusgroep zijn de ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteit van Landen, gezamenlijke strategieën inzake de erosie- en watervervuilingsproblematiek en mogelijke samenwerkingen tussen landbouw, toerisme en natuur.


   

  Relevantie/Valorisatie
  De resultaten van het participatieve onderzoekstraject worden gebundeld in een rapport voor het opdrachtgevende studiebureau en de gemeente. De resultaten en voorstellen uit het participatieve traject met de landbouwsector worden geïntegreerd in het totale beeldkwaliteitsplan voor Landen. De onderzoeksresultaten vormen ook een onderdeel van een kennisopbouwend doctoraatsonderzoek over de linken tussen sociale en ruimtelijke transformaties op het platteland.  


   
  AcroniemBELKWALA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/121/01/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.