Benthis-nationaal

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het project Benthis-Nationaal beoogt een correctere beoordeling van de bodemimpact door de Vlaamse visserijsector. De vergelijking in een internationaal kader wordt mogelijk. Voor de Vlaamse visserij is dit project een gelegenheid om de Europese wetenschappelijke ontwikkelingen op vlak van bodemimpact te volgen en ook mede haar stempel te drukken op het Europees beleid terzake.


Onderzoeksaanpak

We bepalen de footprint van Vlaamse vistuigen en hun visgronden (bodemsensitiviteit) door de zogenaamde Fishery Benthic Impact Tool (FBIT) correct toe te kunnen passen. We passen vervolgens de FBIT tool toe op de visgronden van de Vlaamse visserij om aan te duiden (i) waar visserijactiviteiten binnen de goede milieutoestand van bodemimpact blijven en (ii) welke impact beheer op het economisch belang van de visgronden kan hebben.


Beide WPs zullen ondersteund worden door WP3 (stakeholder participatie) en WP4 (internationale fora) om de Vlaamse visserij en haar stakeholders een stem geven in de Europese evoluties op vlak van bodemimpact onderzoek, advies en beheer.


Relevantie/Valorisatie

De verduurzaming van het Vlaams visserijbeleid houdt in dat de problematiek van bodemberoering in kaart wordt gebracht (cfr de beleidsbrief 2016-2017 van de Vl. minister van Landbouw en Visserij en cfr Vistraject). In het EU BENTHIS-project  is de gevoeligheid van de verschillende types zeebodem voor de verschillende visserijtechnieken in kaart gebracht aan de hand van indicatoren. Het operationaliseren van deze indicatoren voor gebruik in Europees beleid wordt nu door ICES en OSPAR onderzocht. De procedure wordt in één tool (de Fishery benthic impact tool (FBIT)) samengebracht. Benthis-nationaal volgt de ontwikkeling van deze procedure op en plant toepassing in de Vlaamse context.


Financiering
EFMZV
AcroniemBENTHIS-NATIONAAL
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1831/12/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.