Beoordeling van de bloemkleur bij knolbegonia via beeldanalyse

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Kunnen we met beeldanalyse een tool ontwikkelen om de kleur van bloemen objectief te bepalen? De beoordeling van de bloemkleur is zeer moeilijk. Meestal gebeurt het nu door (het oog van) experten met een kleurkaart. In het kader van veredelingsactiviteiten of voor DUS en VCU onderzoek (criteria om nieuwe cultivars te beoordelen) kan een meer objectieve, automatische en niet-expert-afhankelijke methode voor kleurbeoordeling een wetenschappelijke stap vooruit zijn. Bovendien laat deze methode een eenvoudige statistische verwerking toe. Dit project verkent de technische grenzen van wat beeldanalyse in het plantenonderzoek aankan.

Onderzoeksaanpak
We fotograferen bloemen en bloemblaadjes van verschillende rassen bij knolbegonia en nakomelingen van kruisingen bij azalea. We laten de beelden beoordelen enerzijds door experten, op de traditionele wijze (RHS- kleurkaarten) en anderzijds via beeldanalyse. Beide methoden worden statistisch met elkaar vergeleken.

Relevantie/Valorisatie
Door beeldanalyse voor vorm- en kleurbepaling te gebruiken worden kwantitatieve gegevens bekomen die beter gerelateerd zijn met genetische parameters waardoor er efficiënter en gerichter kan veredeld worden bij azalea (Azalea Innovatiefonds). Bovendien kunnen nieuwe rassen (bv. knolbegonia) op een objectievere manier beoordeeld worden in DUS en VCU onderzoek.
AcroniemBEBABLOEM
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum4/05/0931/12/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.