Beoordeling van de wortelvorm van industriële cichorei via beeldanalyse

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het testen voor onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (OHB) is cruciaal voor de registratie van nieuwe rassen en het toekennen van kwekersrecht (PBR). Dit wordt uitgevoerd volgens welomschreven procedures in overeenstemming met de regelgeving van UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Het doel is te onderzoeken of methoden gebaseerd op de analyse van beelden van de wortels als tool kan resulteren in betere parameters voor de OHB testen in industriële cichorei.

Onderzoeksaanpak
Voor de OHB (Onderscheidbaarheid Homogeniteit en Bestendigheid) testen wordt de vorm van wortels van industriële cichorei voor 5 opeenvolgende jaren vergeleken op basis van beeldanalyseparameters en manueel gemeten of gescoorde parameters. Via een ‘general linear model’ wordt onderzocht wat het onderscheidend vermogen is van de verschillende variabelen en wat de toegevoegde waarden is van variabelen die bepaald worden via automatische beeldverwerking procedures.

Relevantie/Valorisatie
Dit onderzoek zal uitsluitsel geven of er meer robuuste parameters (betrouwbaarder, beter scheidend vermogen, minder jaarafhankelijk) bestaan voor het aantonen van OHB in industriële cichorei. Door gebruik te maken van een dergelijk systeem en bijhorende parameters in OHB-onderzoek is het mogelijk dat rassen beter onderscheidbaar zijn en dat uiteindelijk de kwekers beter kunnen beschermd worden. Aangezien wortelvorm een van de selectiecriteria is in industriële cichorei, kent de ontwikkelde methodologie ook een toepassing in de veredeling.
AcroniemCIBAWORTEL
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum3/08/0931/12/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig