Bepaling van het bedrijfseconomisch optimale slachtgewicht van vleesvarkens

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel

  Wat is, bedrijfseconomisch gezien, het optimale slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen? Deze vraag stond centraal in het VLAIO-LA onderzoeksproject Vlevagewicht, of voluit, bepaling van het bedrijfseconomische optimale slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen. ILVO werkte hierin tussen januari 2014 en december 2017 met het doel om al de schakels in de varkensketen te voorzien van transparante, gecontroleerde en  bruikbare informatie over het optimale slachtgewicht. Zo kon de markt transparanter en competitiever worden. De online rekentool www.slachtdoordacht.be voor de sector werd de praktische vertaling van vier jaar onderzoek over de optimalisatie van het slachtgewicht.


  Onderzoeksaanpak

  Als eerste stap zijn er groeiprestatieproeven uitgevoerd en geanalyseerd om up to date informatie te verkrijgen  over de diertechnische prestaties van hedendaagse Vlaamse vleesvarkens in relatie tot een variërend slachtgewicht. Enkele van deze proeven hebben ook specifiek de ecologische implicaties van het slachtgewicht in beeld gebracht. Vervolgens is een economisch optimalisatiemodel ontwikkeld in nauwe samenwerking met experten uit de sector. Met dit model is gezocht hoe een wijzigend slachtgewicht een andere rendabiliteit oplevert afhankelijk van varkensbedrijf tot varkensbedrijf en hoe belangrijk de optimalisatie van het slachtgewicht is voor de bedrijfsvoering.


  Relevantie/Valorisatie

  Dit optimalisatiemodel is in nauw overleg met de spelers uit de varkenssector omgevormd tot de on-line webtool www.slachtdoordacht.be. Daarmee kunnen de Vlaamse varkenshouder en bij uitbreiding alle spelers in de sector inzicht verwerven over een optimaler slachtgewicht. Ze ontdekken het effect van de voornaamste kengetallen bij vleesvarkens en van wijzigende marktomstandigheden op het bruto saldo van de vleesvarkenstak. Om dit model zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken is er aandacht besteed aan het inschatten van het verloop van de diertechnische prestaties met een minimum aan groeidata. 


  Financiering
  AVEVE
  BEMEFA VZW
  Boerenbond
  DSM-Food Specialties
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen
  Nutrition Sciences N.V.
  ORFFA Belgium NV
  Vlaamse Landmaatschappij
  Zoetis Belgium NV
  AcroniemVLEVAGEWICHT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/12/1330/11/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.