Beste landbouwpraktijken van teelten in combinatie met nateelten/vanggewassen

  Filter
  C3: Congres abstract

  Zoekresultaten

  • 2013

   Risk assessment of nitrate leaching in autumn after incorporation of catch crops in spring

   Dewaele, J., De Vliegher, A., Vandecasteele, B., Biau Aresté, A. & De Neve, S., 16-sep-2013, NUTRIHORT: Book of Abstracts: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality. blz. 48 1 blz.

   Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review