Bestrijding bacterievuur bloei infecties met biologische controle organismen (BCO’s) toegepast via hommels bij appel en peer: deel 2

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel

  Bacterievuur - Erwinia amylovora (Ea) - vormt een reële bedreiging voor perenboomgaarden en gevoelige appelvariëteiten, niet alleen voor de schade die aantasting kan veroorzaken in de boomgaarden maar ook voor de mogelijkheid van export naar bacterievuur-vrije gebieden. 
  Terwijl in het verleden de bestrijding van de bacterie tijdens de bloei gebeurde met antibiotica zoals streptomycine en oxytetracycline, is sinds 2005 het gebruik hiervan in de fruitproductie verboden in België. De focus is daarom verschoven naar preventie. Het inzetten van BCO’s tijdens de bloei is een aanvulling op de al gekende preventiestrategieën. 
  De bloem, meer bepaald de stamper en de bloembodem (nectarklieren), is een specifieke niche voor micro-organismen, en is ook de plaats waarlangs Ea de boom binnendringt en infecteert. Samen met PCF, KUL en UGent zoekt ILVO in het bloem-microbioom naar biologische controle organismen (BCO’s) die als een preventieve toepassing tegen bacterievuur-bloeminfecties kunnen geïntegreerd worden in de fruitteelt. Door hommels te gebruiken als vector kan men vermoedelijk de BCO’s tijdig op de stampers en bloembodem krijgen. 


  Onderzoeksaanpak

  Het inmiddels beëindigd project heeft duidelijke resultaten opgeleverd. Tijdens het project waren slechts twee BCO-producten, Blossom Protect en Serenade ASO, erkend in België voor gebruik tegen bloeminfecties. In het project is gezocht naar nieuwe kandidaat-BCO’s in het microbioom van lokale appel- en perenbloemen. De commercieel beschikbare BCO’s en nieuwe stammen geïsoleerd uit bloemen van appel en peer zijn vergeleken op hun efficiëntie voor bloembescherming in serreproeven met kunstmatige bloeminfectie van Conference potbomen. Er is onderzocht of de geselecteerde BCO’s geen nadelige effecten hadden op de hommels, en hoe efficiënt hommels de BCO’s konden afzetten op de bloemen in gecontroleerde serre-experimenten.  Entomovectoring en secundaire verspreiding na bespuiting zijn geëvalueerd als mogelijkheden. 


  Relevantie/Valorisatie

  De belangrijkste bevindingen in dit project met toepassing in de appel en peren boomgaarden, zijn (i) de BCO Blossom ProtectTM (erkend in België in pitfruit) is het meest effectief om bacterievuur symptomen te onderdrukken gevolgd door Serenade® ASO (erkend in België in pitfruit) en bijmengen van nieuw geïsoleerde kandidaat BCO’s bood geen meerwaarde, (ii) de BCO moet herhaaldelijk gespoten worden tijdens de bloei want entomovectoring of secundaire verspreiding door bloem bezoekende insecten is niet voldoende om bescherming van de bloemen te kunnen bieden, en (iii) bloembezoekende insecten kunnen bacterievuur verspreiden dus bij risicovol weer en een bacterievuur historiek in de boomgaard is het aangewezen de uitgezette nesten van bloem bezoekende insecten voor bestuiving uit de boomgaard te halen. 

  AcroniemIWT-BACTERIEVUUR-2
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1630/09/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.