Betere jeugdgroei en opbrengst bij industriële cichorei

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Welke parameters bepalen een goede jeugdgroei bij industriële cichorei? Deze centrale onderzoeksvraag willen we beantwoorden om via de genetische capaciteit van planten te komen tot een verbetering van de kwaliteit en opbrengst van industriële cichorei. Een sterke jeugdgroei wordt gekenmerkt door een snelle plantontwikkeling en het snel dichtgroeien van het bladerdek. Bij dit gewas verloopt dit tijdens het voorjaar, onder kiltestress. Ons doel is om een screeningsprocedure te ontwikkelen die kan gebruikt worden om genotypen objectief te beoordelen op hun kiltetolerantie. Vervolgens willen we onderzoeken of genotypen die als kiltetoleranter werden beoordeeld na onderlinge kruising ook effectief resulteren in genotypen met een verbeterde kiltetolerantie/jeugdgroei bij lagere temperaturen.


 

Onderzoeksaanpak
Via ecofysiologisch onderzoek, fenotypering (groeianalyse) en biochemisch onderzoek wordt gezocht naar de bepalende parameters voor een optimale jeugdgroei bij industriële cichorei. We voeren experimenten uit in groeikamers (bij normale temperaturen en onder kiltestress) en onder veldomstandigheden. We volgen individuele planten in functie van de tijd op vlak van fotosynthese, chlorofylfluorescentie, groei (‘medium-throughput’ fenotypering via beeldanalyse) en pigmentsamenstelling. Onder veldomstandigheden bestuderen we het verband tussen jeugdgroei en opbrengst. Tot slot verbeteren we op basis van de bekomen resultaten bestaande gewas/productiemodellen door toevoeging van jeugdgroeiparameters.

Relevantie/Valorisatie
Dit kennisopbouwend onderzoeksproject is nuttig voor tal van meer toegepaste projecten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. onderzoek naar het effect van teeltcondities voor industriële cichorei op het finale rendement van het gewas, effect van stresssituaties op groei en teeltwijze van gewassen, ontwikkelen van screeningstools bruikbaar voor de veredeling en beoordeling van nieuwe rassen bij het OHB- en CGW-onderzoek.
AcroniemJEUGDGROEI
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.