Betere kwaliteit van voedergras

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In de veredeling van voedergras streeft ILVO naar hoogkwalitatieve cultivars die leiden tot betere dierprestaties met een positievere impact op het milieu en die resulteren in een gezonder dierlijk eindproduct. Zo verbetert een hoger linoleenzuurgehalte in het gras het gehalte aan omega-3-vetzuren en CLA in melk en vlees. Een hoger suikergehalte in het gras leidt tot een betere eiwitbenutting en een verminderde stikstofuitstoot. Te veel suiker veroorzaakt echter verzuring in de pens van de koe en verhoogt de kans op broei in de kuil. Bij Engels raaigras mikken we nu op cultivars met een hoge verteerbaarheid dankzij beter verteebare celwanden en een matig suikergehalte.  Bij andere grassoorten zoals rietzwenkgras is er wel nog ruimte om het suikergehalte te verhogen.


   

  Onderzoeksaanpak
  Voor de beoogde kwaliteitsparameters stellen we eerst een snelle bepalingsmethode op punt waarmee we de aanwezige variatie in een genenpool bestuderen en vervolgens de overerfbaarheid nagaan. Daarna fixeren we het kenmerk in een populatie voor verdere rasontwikkeling. De kenmerken suikergehalte, eiwitbestendigheid en linoleenzuurgehalte werden in eerdere projecten behandeld. Zij moeten verder gefinaliseerd worden. Wat het kenmerk celwandverteerbaarheid betreft wordt een NIRS-ijklijn opgesteld waarmee we de variatie bij diverse genotypen van Engels raaigras en rietzwenkgras in functie van hun ontwikkelingsstadium nagaan.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Grasland beslaat 40% van het Vlaamse landbouwareaal. Gras is de belangrijkste bedrijfseigen eiwitbron op de rundveebedrijven. Een verbetering van de energie- en eiwitinhoud van grasland leidt tot betere dierlijke prestaties en kostenbesparing. Tevens leidt dit tot een vermindering van de dierlijke uitstoot (stikstof, methaan). Meer kwaliteitsvol gras in het rantsoen beïnvloedt ook een evenwichtiger melk- en vleessamenstelling. De voortgebrachte kennis en het geselecteerd uitgangsmateriaal worden verder gebruikt voor het ontwikkelen van efficiëntere selectiemethodes en beter kwaliteitsgerichte rassen. De kennis leidt ook tot eventuele aanpassingen van criteria voor opname van rassen op de rassenlijst.


   
  AcroniemVOEDERKWALITEIT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.