Betere plattelandsinnovatie: actoren, instrumenten en beleid verbinden via netwerken

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

LIAISON, een imiddels afgerond door de EU gefinancierd onderzoeks- en innovatieproject, heeft het potentieel blootgelegd van multi-actor co-innovatiepartnerschappen in de landbouw-, bosbouw- en plattelandsontwikkelingssector. Deze partnerschappen bestaan uit een gemengde groep van maatschappelijke actoren met complementaire competenties die op een co-creatieve manier samenwerken vanaf het ontstaan van een nieuw idee tot de verspreiding van innovatieve resultaten. Het hoofddoel van LIAISON was om dergelijke innovatiepartnerschappen te optimaliseren, te ondersteunen en hun aantal te vergroten. De belangrijkste vragen die aan bod kwamen waren: Hoe creëer je succesvolle multi-actor partnerschappen? Hoe beheer je multi-actor partnerschappen? Hoe communiceer en verspreid je de geleerde lessen? Hoe meet je het effect van zulke partnerschappen?


Onderzoeksaanpak

Er is een aanzienlijke hoeveelheid empirisch materiaal verzameld om te staven hoe multi-actor co-innovatiepartnerschappen werken en welke belemmeringen of succesfactoren zij ondervinden. Dit omvat 200 semi-gestructureerde interviews met sleutelinformanten uit partnerschappen in heel Europa en 32 diepgaande case studies van dergelijke multi-actor co-innovatiepartnerschappen. Daarnaast zijn er 175 multi-actor co-innovatiepartnerschappen die gewoonlijk 'onder de radar' blijven, geïdentificeerd en verzameld op een interactieve kaart die hun verhaal vertelt. 15 van hen zijn aangewezen als plattelands innovatie-ambassadeurs. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om hun initiatief en werking middels een video breder te verspreiden.


Relevantie/Valorisatie

LIAISON heeft kant-en-klare methoden en instrumenten opgeleverd om zowel de samenwerking binnen multi-actor co-innovatiepartnerschappen als de invloed van de omringende beleidsomgeving te optimaliseren. Dit heeft zich vertaald in 32 posters van voorbeelden van multi-actor co-innovatiepartnerschappen, 5 How to Guides om mensen in deze partnerschappen te ondersteunen, 2 toolboxen en 10 Policy Briefs. Eén toolbox gaat over participatieve methoden om de samenwerking in het partnerschap te vergemakkelijken. De andere behandelt een evaluatieaanpak om effecten en impact van een partnerschap aan te tonen. Bezoek de website liaison2020.eu of de LIAISON Zenodo database, waar je zoekt op communities en dan op liaisonh2020. 


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemLIAISON
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1830/04/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.