Betere plattelandsinnovatie: actoren, instrumenten en beleid verbinden via netwerken

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP-AGRI) is het centrale onderzoeksobject binnen dit project. Dit Partnerschap werd door de Europese Commissie voorgesteld in 2012. Het kernconcept dat door dit beleidsinstrument wordt gepromoot en gefaciliteerd is de “interactieve innovatie aanpak”. Deze visie wordt ook steeds meer toegepast binnen het onderzoeksprogramma van de Europese Commissie, Horizon 2020, in de multi-actor projecten. Desondanks is er nog veel potentieel om het beter te doen functioneren. Het onderzoek binnen LIAISON probeert bijgevolg de toepassing van de “interactieve innovatie” aanpak te ondersteunen en te optimaliseren. Daarnaast wil het project inzichten verschaffen die de succesvolle implementatie van het EU beleid mogelijk maken om zo innovatie en innovatieprocessen in de landbouw, bosbouw en in plattelandsgebieden te verbeteren.


Onderzoeksaanpak

LIAISON is een rasecht multi-actor project dat een diverse gemeenschap van onderzoekers, actoren in innovatieprojecten, initiatieven en netwerken, besluitvormers en bestuurders samenbrengt in een interactief werkprogramma. Op deze manier worden binnen LIAISON verschillende en diverse perspectieven en soorten kennis gebruikt om samen onderzoek te doen naar het opzetten, de implementatie en de resultaten van “interactieve innovatieprojecten” die zowel binnen als buiten de EIP-AGRI kaderen. Dit wordt gedaan door enerzijds een database op te bouwen met de verhalen van bestaande projecten binnen en buiten Europa en anderzijds door de uitwerking van 32 cases waarin meer in de diepte wordt gekeken naar de succesfactoren en barrières voor de “interactieve innovatie aanpak” zowel voor de betrokken actoren als voor beleidsmakers.


Relevantie/Valorisatie

De resultaten van LIAISON omvatten gebruiksklare methodieken en instrumenten om het gebruik van “interactieve innovatie” projecten te optimaliseren zowel binnen als buiten de EIP-AGRI aanpak. Deze vormen een meerwaarde:


voor actoren betrokken in interactieve innovatieprojecten waarvoor er praktische “How to” gidsen beschikbaar komen zijn om projecten tot een goed einde te brengen en een online “Interactieve Innovatie” Toolbox met goede voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen.
voor beleidsmakers d.m.v. beleidsnota’s die informeren hoe de institutionele context kan bijdragen aan het goed functioneren van interactieve innovatieprojecten op verschillende beleidsniveaus.
Financiering
EU Horizon2020
AcroniemLIAISON
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1830/04/22