Betere plattelandsinnovatie: actoren, instrumenten en beleid verbinden via netwerken

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit proefschrift ontrafelt en evalueert de zogenaamde ‘Kennis en Innovatie (KI) co-productiepartnerschappen’ in Europese agrovoedingssystemen. Veel Europese financieringsprogramma's voor onderzoek en innovatie, zoals Horizon 2020 en Horizon Europe, werken tegenwoordig met transdisciplinaire partnerschappen, d.w.z. dat zij uiteenlopende maatschappelijke actoren samenbrengen, gaande van onderzoekers, landbouwadviseurs en landbouwers tot beleidsmakers of kleine bedrijven. Doel is om een betere integratie en productie van kennis en innovatie en een gedeeld eigenaarschap te verkrijgen in de aanpak van complexe problemen. De onderzoeker bestudeert in dit project de processen die leiden tot de uitkomsten. Hoe en en met welke meerwaarde bereiken de KI co-productiepartnerschappen hun specifieke resultaten? Eeen beter begrip van de onderliggende mechanismen en van het  functioneren van ‘KI-coproductiepartnerschappen’ in de landbouw- en plattelandsontwikkelingssector in Europa kan vervolgens verdere optimalisaties opleveren.  


Onderzoeksaanpak

Er wordt gebruik gemaakt van een rijke empirische basis. 200 interviews met sleutelinformanten bij evenveel ‘KI co-productie partnerschappen’ in heel Europa, 30 diepgaande case studies bestaande uit 283 diepte-interviews en 7 focusgroepen met actoren die direct of indirect bij deze 30 partnerschappen betrokken zijn. Eerst wordt een breed en divers scala aan ‘KI co-productie partnerschappen’ onderzocht, waarbij verschillende theoretische en analytische benaderingen worden geïntegreerd. Dit maakt de studie, vergelijking en analyse mogelijk van partnerschappen die actief zijn op verschillende bestuursniveaus, d.w.z. lokaal, regionaal, nationaal of multinationaal, en die verschillende vormen hebben, bv. projecten, netwerken of platforms. Het laatste deel van het proefschrift richt zich op door EU-programma's gefinancierde multinationale projectpartnerschappen.


Relevantie/Valorisatie

Door een breed scala aan 'KI co-productiepartnerschappen' te bestuderen, wordt inzicht verkregen in de verbanden en interacties tussen de processen binnen de partnerschappen en externe factoren. Er wordt een gestructureerde analytische benadering ontwikkeld om rekening te houden met verschillen in institutionele, culturele en sociale contexten die invloed hebben op het KI co-productieproces: het Multi-level Innovation Systems (MINOS) kader. Ondanks een publiek discours dat streeft naar meer inclusiviteit in deze partnerschappen, blijkt dat in de praktijk sommige maatschappelijke actoren hun weg naar participatie en betrokkenheid veel makkelijker vinden dan andere. Op basis van deze analyse zijn er theoretisch en empirisch onderbouwde interventiestrategieën voorgesteld voor zowel mensen die betrokken zijn bij de praktijk van KI co-productie als beleids- en programmamakers. 

AcroniemPHDCRONIN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1830/04/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.