Betrouwbare, gestandaardiseerde, specifieke, en kwantitatieve detectie van genetisch gewijzigd voedsel

  Projectdetails

  Beschrijving

  <strong>Centrale onderzoeksvraag/doel</strong><br /><div>Het project QPCRGMOFOOD ontwikkelt methoden voor de kwantificatie van genetisch gemodificeerde voedselgewassen in voedings- en voederprodukten. We richten ons op nieuwe strategieën voor methodeontwikkeling en -validatie, met name op &nbsp;multiplex methoden en specifieke real-time PCR methodes. Een belangrijk punt vormt tevens de identificatie van specifieke referentiegenen als essentieel onderdeel voor kwantificering van GGO’s in de voornaamste voor voeding bestemde gewassen. De Europese unie beoogt, als opdrachtgever van dit internationaal onderzoeksproject, om met verbeterde waterdichte &nbsp;detectiemethoden een groter vertrouwen te bekomen van de consument in de GGO wetgeving, en, algemeen, in voedselveiligheid en wetenschap.</div><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><div>Dit project omvat 6 werkpakketten (WPs). WP1 is gericht op het identificeren van toepassingen en limitaties van een standaard DNA-extractie protocol. WP2 identificeert en karakteriseert bruikbare species-specifieke referentiegenen, en ontwikkelt referentiegen-specifieke primer/probe sets voor kwalitatieve en kwantitatieve PCR. Sequentie karakterisering van GG events vormt de focus binnen WP3. DNA-fragmenten die de event-specifieke juncties bevatten, worden geïsoleerd en gesequeneerd startend vanuit beschikbaar referentiemateriaal. In WP4 worden transformatie event-specifieke primer/probe sets ontwikkeld en getest in simplex en multiplex (real-time) PCR. WP5 valideert de ontwikkelde methoden in multi-laboratoroire ringonderzoeken. WP6 tenslotte onderzoekt de socio-economische impact van GGO regelgeving en detectie.</div><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><div>Dit project biedt informatie en methoden die essentieel zijn voor de detectie van GGO’s in voedsel en voeder. De criteria voor acceptatie van CRL (EU GGO communautair referentielaboratorium) methoden en de aanpak voor de validatie van methoden krijgen vorm. Wij verwachten dat de kennis over beschikbare en nieuw ontwikkelde detectiemethoden een lange termijn effect heeft op het vertrouwen van de consument in producenten en controleurs van levensmiddelen. Als duidelijk wordt dat er internationaal gevalideerde doeltreffende detectiemethoden bestaan verhoogt ook het vertrouwen in het regelgevend kader en de voedselveiligheid algemeen. De resultaten van deze activiteiten vormen een fundament voor opeenvolgend werk van het Europees netwerk van GGO-laboratoria (<a href="http://engl.jrc.ec.europa.eu">http://engl.jrc.ec.europa.eu</a>) en voor documenten met richtsnoeren gepubliceerd door het EC GGO communautair referentielaboratorium (<a href="http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu">http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu</a>).</div>
  AcroniemQPCRGMOFOOD
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0031/12/04

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • Towards Detection of Unknown GMOs

   Holst-Jensen, A., Berdal, K., Bertheau, Y., Bohanec, M., Bohlin, J., Chaouachi, M., Gruden, K., Hamels, S., Kok, E., Krech, A., Kristoffersen, A., Laval, V., Leimanis, S., Lovoll, M., Morisset, D., Nemeth, A., Papazova, N., Prins, T., Remacle, J., Richl, P., & 8 anderenRuttink, T., Taverniers, I., Tengs, T., van Dijk, J., Wulff, D., Zel, J., Zhang, H. & Znidarsic, M., nov.-2012, Genetically modified and non-genetically modified food supply chains: co-existence and traceability. Bertheau, Y. (ed.). Wiley-Blackwell, blz. 367-382 16 blz.

   Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologiepeer review