Beveiliging van het milieu tegen invasieve niet-inheemse soorten

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De doelstelling van dit beleidsondersteunend SEFINS project is om via een slimme kennisdeling te komen tot efficiënte actieplannen tegen zogenaamde INS (invasieve niet-inheemse soorten), die ecologische en/of economische schade veroorzaken in alle habitats in de kustzone. Het onderzoeksproject brengt de kennis en mankracht samen van de Interreg projecten RINSE en MEMO, die beiden de impact van INS beogen te  verminderen. Om trefzeker prioriteiten te stellen en acties uit te werken is een expertisenetwerk en communicatie rond INS in alle habitats in de kustzone aangewezen. Bedoeling is om de hiaten in de kennis van de reeds onderzochte doelsoorten en gebruikte communicatiemiddelen op te sporen, een leidraad te ontwikkelen met de meest effectieve methoden om INS te identificeren en de risico's en impact van INS te communiceren aan verschillende doelgroepen. Momenteel is de nieuwe EU-wetgeving inzake INS in voorbereiding. Dit project ambieert om Europa bij te staan in een doeltreffende uitvoering van deze wetgeving.

  Onderzoeksaanpak
  In een eerste fase maken we een evaluatie en zoeken we in beide genoemde projecten de kennishiaten inzake de reeds geïdentificeerde INS, inzake de ontwikkelde methoden voor INS-reductie en communicatie. We verspreiden deze op een internationaal evenement en via een brochure. In de tweede fase wordt een actieplan (visie) opgesteld, rekening houdend met de vereisten van de nieuwe wetgeving inzake INS. We bewaken de gebruikswaarde van het actieplan, nl. dat de lidstaten probate concrete maatregelen kunnen realiseren om de komende EU-regelgeving om te zetten. In de tweede fase identificeren we ook de (wetenschappelijke) stappen om de kennislacunes te verhelpen en ontwikkelen we verder "best practices" om het risico van de verspreiding van INS te verminderen.

  Relevantie/Valorisatie
  Communicatie, samenwerking, bewustmaking en het beheer van INS zijn belangrijke aspecten om de introductie en verspreiding van deze soorten in de omgeving te beheren. De hier gevormde onderzoekscluster richt zich expliciet op de nieuwe EU-wetgeving in verband met INS die momenteel door het Europees Parlement wordt bekrachtigd. Dit geeft de betrokken wetenschappers de kans tot samenwerking met de Europese administratie in hun toelichting en communicatie van deze nieuwe wetgeving naar stakeholders. Het studieproject biedt naar verwachting ook ondersteuning aan lokale en regionale beleidsmakers, die zich momenteel voorbereiden op de nieuwe EU-wetgeving. Het initiatief spoort qua timing met het moment waarop de nieuwe Europese wetgeving beschikbaar komt en waarop er voorbereidende discussies met de EC mogelijk zijn. Deze moeten een effectieve werkwijze verzekeren.
  AcroniemSEFINS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1430/11/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • Risk and optimal management measures for current INS and horizon species

   Derveaux, S. & Johan van Valkenburg, Bram D’hondt B, aug.-2016, Risk and optimal management measures for current INS and horizon species. 25 blz.

   Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  • Risk management and impact assessments

   Derveaux, S., Robbens, J., Adriaens, T., Booy, O., Branquart, E., D'hondt, B., Fontaine, C., Groom, Q., Owen, K., Sugden, H., Sutton-Croft, M., Vanderhoeven, S., Van den Bergh, E., van Valkenburg, J. & Wijnhoven, S., dec.-2014, 2 Seas Magazine. Special Focus. A cluster initiative. SEFINS; Safeguarding the environment from Invasive Non-native Species (bijdrage van Sabrine Derveaux). Owen, K. (ed.). INTERREG IV A 2 Seas Cross-border Programme, blz. 1-30 6 blz.

   Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

   Bestand
   43 Downloads (Pure)