Bio in Beeld: ontwikkelen van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject

 • Marchand, Fleur (Projectbegeleider)
 • Bijttebier, Jo (Onderzoeker)
 • Willekens, Koen (Onderzoeker)
 • van Winsen, Frankwin (Voormalig Onderzoeker)
 • Strubbe, Matthias (Voormalig Onderzoeker)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Bioboeren komen in Vlaanderen op geregelde tijdstippen samen met de onderzoeks- en adviesomkadering om ervaringen en kennis te delen. Dit zijn de zogenaamde biobedrijfsnetwerken. Bij de coördinatoren van deze netwerken wordt de nood gevoeld aan een gestructureerde manier om  kennis te compileren, te delen en te vergelijken. De kennis hoort namelijk voor de telers een aangrijpingspunt te zijn in hun zoektocht naar nieuwe bedrijfsstrategieën. Dit project biedt een antwoord op de geformuleerde behoefte. Het is de bedoeling om in 3 deelsectoren van de biolandbouw een methodiek aan te reiken om ten eerste de prioritaire knelpunten waarmee de landbouwers geconfronteerd worden in beeld te brengen en ten tweede rekening te kunnen houden met de diversiteit en de complexiteit die biologische systemen karakteriseert.

  Onderzoeksaanpak
  De aanpak is gebaseerd op 3 grote fasen. In een eerste fase worden prioritaire aandachtspunten bepaald. Tijdens een tweede fase wordt zowel kwantitatief als kwalitatief invulling gegeven aan deze aandachtspunten. In de derde fase focussen we op de interactie tussen deze prioritaire aandachtspunten. We kiezen bij de kenniscompilaties voor een transdisciplinaire en systeemgerichte aanpak. Een systeembenadering biedt immers tools om de complexe interacties binnen en tussen landbouwsystemen inzichtelijk en overzichtelijk te maken. De transdisciplinaire aanpak houdt in dat we complexe problemen identificeren, structureren, analyseren en verwerken door algemene en case-specifieke kennis te koppelen. We respecteren het unieke karakter van de biobedrijfsnetwerken dat kennis wenst rond te spelen tussen het onderzoek van verschillende disciplines en tussen en van de andere actoren (landbouwers, adviseurs).


   

  Relevantie/Valorisatie
  Na afloop van dit project beschikken we over een interessant en werkbaar framework voor kenniscompilatie, rekening houdend met de diversiteit en complexiteit van biologische bedrijfsvoeringen. De effectiviteit van het proces, de methodologische invulling, de timing en de opeenvolging van de fasen is verschillend gebleken in de drie uitgevoerde cases. Toch heeft het onderzoek een generaliseerbare aanpak opgeleverd om het beoogde doel te bereiken.  
  AcroniemADLOBIO
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/1231/10/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.