Biochar: mogelijkheden voor het gebruik als bodemverbeteraar in Vlaanderen

 • Ruysschaert, Greet (Projectverantwoordelijke)
 • Nelissen, Victoria (Voormalig doctoraatsstudent)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In dit onderzoek gaan we na op welke elementen van de bodemkwaliteit (chemisch, fysisch, biologisch) biochar een gunstige invloed kan hebben. Biochar is een koolstofrijk, houtskoolachtig product dat ontstaat bij thermale afbraak van biomassa onder beperkte aanvoer of afwezigheid van zuurstof (pyrolyse). Uit internationaal onderzoek, vaak uitgevoerd in tropische, verweerde bodems, blijkt dat biochar de bodemkwaliteit en gewasproductie kan verhogen. Een bijkomende onderzoeksvraag is dus of het ook voor gematigde streken zoals Vlaanderen een voordeel kan bieden.

  Onderzoeksaanpak
  In een veldproef, die ook nog in zes andere landen aanligt, en met behulp van verschillende laboratoriumproeven, gaan we na wat de impact is van diverse biochartypes op de stikstofcyclus (door middel van isotopenexperimenten), op de waterhuishouding, op de bodembiologie, op broeikasgassen en op de gewasproductie. De geteste biochars zijn afkomstig van verschillende houtsoorten, maïs en riet en zijn geproduceerd bij verschillende pyrolysetemperaturen.

  Relevantie/Valorisatie
  De handhaving van het organisch stofgehalte van de akkers is niet evident, onder meer omdat de toegestane hoeveelheden organische meststoffen aan banden worden gelegd door de mestwetgeving. Maar ook de vraag naar de valorisatie van biomassaresten voor de bio-economie weegt door. Hierdoor blijft er minder organische materiaal achter op de akker. Biochar bestaat voor een groot deel uit stabiele koolstof en kan een oplossing bieden om de organische koolstof in de bodem op peil te houden of te verhogen. Omwille van de langdurige koolstofopslag kan biochar ook een middel zijn in de strijd tegen de klimaatverandering.
  AcroniemWEB_BIOCHAR
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/0931/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.