Biologische controle van plantenparasitaire nematoden op geselecteerde medicinale planten in Noord-Vietnam

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

NAFOSTED heeft te maken met medicinale planten, en hoe die in teelt op een duurzame manier te beschermen vallen.  In Vietnam worden medicinale planten op grote schaal geconsumeerd, nadat ze zijn verzameld uit natuurlijke bronnen. Dit stelt de lokale biodiversiteit op de proef. De teelt van medicinale planten wordt anderzijds bedreigd door ziekten en plagen. Ook in onze contreien vormen zogenaamde PPN of plantenparasitaire nematoden een grote beperking in die teelten. De nematoden worden vaak onder controle gehouden met schadelijke chemische nematiciden, maar, aangezien medicinale planten rechtstreeks voor menselijke behandelingen worden gebruikt, moet de chemische bestrijding van PPN's worden vervangen door veilige alternatieven. Het project NAFOSTED verkent het potentieel om via kennis van de natuurlijk biologische verdedigingsmechanismen van de plant tot een andere, meer duurzame gewasbescherming te komen.  


Onderzoeksaanpak

Het onderzoek richt zich op de rol van endobacteriën in het teeltsysteem. We brengen de functionele interacties tussen endobacteriën, gewassen en het milieu in kaart. Endofytische bacteriën koloniseren wortelweefsel inter- en / of intracellulair en hebben een mutualistische interactie met waardplanten. De endofyten kunnen de plantengroei verbeteren door de gastheer van voedingsstoffen te voorzien, stresstolerantie over te brengen of systemische weerstand op te wekken. Met een holistische benadering en kennis van het werkingsmechanisme hopen de onderzoekers een gerichtere selectie en probater gebruik van endofytische bacteriën te bekomen. 


Relevantie/Valorisatie

Het gebruik van biologische controlemiddelen heeft een positieve impact op de commercialisering van medicinale planten, zowel in binnen- als buitenland (export). In Vlaanderen vormen plantenparasitaire nematoden een belemmerende factor voor deze intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas. Opgedane kennis en de ervaring van de telers in Vietnam dragen direct bij tot de ontwikkeling van beheersmaatregelen in de Vlaamse biologische vruchtgroenteteelt. 


Financiering
FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
AcroniemNAFOSTED
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.