Biotechnology for a sustainable economy

 • Muylle, Hilde (Projectbegeleider)
 • Roldán-Ruiz, Isabel (Projectverantwoordelijke)
 • Ruysschaert, Greet (Onderzoeker)
 • Voorend, Wannes (Voormalig Onderzoeker)
 • Nelissen, Victoria (Voormalig doctoraatsstudent)
 • De Vliegher, Alex (Voormalig Onderzoeker)
 • Van Waes, Johan (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In een biogebaseerde economie zet men hernieuwbare grondstoffen via biologische systemen en processen om in een breed gamma van bioproducten, biomaterialen en bio-energie en poogt men de kringloop te sluiten. ILVO werkt, als één van de partners in dit brede onderzoeksproject, aan de ontwikkeling van geschikte gewassen en optimale conversiemethoden via groene en witte biotechnologie. Voor de nevenstromen die ontstaan bij de bio-conversie worden hoogwaardige toepassingen onderzocht. Finaal wordt ook de juridische en economische aspecten gepaard gaande met de biogebaseerde economie in kaart gebracht. De biogebaseerde economie is in volle ontwikkeling met als drijfveren het streven naar duurzamere productieprocessen, de stijgende olieprijzen en het reduceren van broeikasgasemissies.

  Onderzoeksaanpak
  In het project zijn onderzoeksgroepen van diverse disciplines betrokken: bio-ingenieurswetenschappen, biologische wetenschappen, economie,   business administratie en rechten. Deze multidisciplinaire samenwerking focust op een synergistische interactie tussen de groene en witte biotechnologie. ILVO heeft als rol het evalueren van gewassen voor de primaire productie van hernieuwbare grondstoffen. Via een meerjarige veldproef met gekende teelten (maïs, grasland, kort omloop hout) en minder gekende teelten (sorghum, miscanthus, rietgras, vingergras ,… ) verzamelen we vergelijkende opbrengst- en kwaliteitsgegevens. Het gamma van de minder gekende teelten en gewassen selecteren we omdat ze specifiek genetisch te verbeteren vallen in functie van biogebaseerde economie-toepassingen. In een tweede onderzoeksactiviteit bestuderen we de toepasbaarheid van biochar (nevenproduct by pyrolyse) in de landbouw, ook via een veldproef (toediening aan de bodem).

  Relevantie/Valorisatie
  In dit project genereert ILVO kennis die relevant is voor de Vlaamse landbouw. De veldproeven met de verschillende genoemde gewassen worden ook ingezet als demoplatformen naar de Vlaamse landbouwsector. Resultaten worden gebundeld in vulgariserende en wetenschappelijke publicaties. Biochar, geproduceerd van de niet meer bruikbare reststromen van de biogebaseerde economie kan helpen om de kringloop te sluiten. Het onderzoek draagt bij tot het begrijpen van het effect van biochar op bodemkwaliteit, nutriëntendynamiek en gewasproductie.

  Externe partner(s)
  Bio Base Europe Pilot Plant
  UGent - Fac. Economie en Bedrijfskunde
  UGent - Fac. Wetenschappen
  AcroniemGHENT-BIO-ECONOMY
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/1031/03/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.