Bodembeheer, organische stofhuishouding en bodemvruchtbaarheid in een biologisch teeltsysteem

  • Willekens, Koen (Projectverantwoordelijke)
  • De Vliegher, Alex (Voormalig Onderzoeker)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Wij bekijken hoe bodembeheer de organische stofhuishouding kan verbeteren ten behoeve van een hoge vruchtbaarheid van de bodem en een gezonde gewasontwikkeling. Bodemkwaliteit staat immers centraal in biologische teeltsystemen omdat zij de levering en het behoud van nutriënten bepaalt. Substraateigenschappen beïnvloeden het inwortelen en de bodembiologie en daarmee de nutriëntenopname.

Onderzoeksaanpak
Strategieën en/ of specifieke maatregelen voor bodemmanagement worden onderzocht in korte en langere termijnveldproeven. Bijzondere aandacht gaat uit naar bemesting (dierlijk versus plantaardig), de wijze van bodembewerking (tijdstip en intensiteit) en het gebruik van groenbedekkers in de teeltrotatie. We onderzoeken de invloed van de bodemgesteldheid en de afzonderlijke bodembeheersmaatregelen op de gewasontwikkeling, de nutriëntenbenutting en de onkruiddruk.


 

Relevantie/Valorisatie
Biologische landbouw staat voor één van de meest duurzame teeltsystemen. Door de beperkingen die de landbouwmethode zichzelf oplegt qua gebruik van externe inputs is een goed begrip van natuurlijke processen van plantenvoeding en mechanismen van plantenbescherming noodzakelijk om op het juiste moment en met de gepaste technologie de nodige teeltmaatregelen te kunnen nemen. Ons onderzoek biedt informatie die de vakkennis van de huidige en aanstaande biologische telers kan verbreden.


 
AcroniemWEB_BIOBODEM
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum30/01/05 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.