Bodemconditie centraal gesteld als factor in de stikstofhuishouding

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  We bekijken in welke mate en binnen welke tijdspanne bodembeheersmaatregelen bijdragen aan de verbetering van de bodemconditie. Maar ook: hoe bepalend is de bodemconditie voor gewas- en milieukwaliteit in een agro-ecoysteem? Welke impact hebben bodemgesteldheid en bodembeheersmaatregelen op de stikstofdynamiek in de bodem en de benutting van de toegepaste bemesting.


   

  Onderzoeksaanpak
  Het onderzoek gebeurt via incubatieproeven in het laboratorium, potproeven en veldproeven. De stikstofdynamiek op praktijkpercelen wordt opgevolgd en gerelateerd aan de bodemconditie, teeltmaatregelen en gewasopvolging. In een meerjarige proefopzet wordt een set van bodembeheersmaatregelen toegepast. De daaruit voortvloeiende effecten  op de bodemconditie en de benutting van de stikstofinput worden onderzocht. Ook wordt gekeken of specifieke hulpstoffen de stikstofbeschikbaarheid na inwerking van gewasresten kunnen beïnvloeden.

  Relevantie/Valorisatie
  Inzicht in de stikstofdynamiek in de bodem, meer bepaald in het patroon van mineralisatie en immobilisatie, kan dienen om de adviesbasis voor stikstofbemesting in de groententeelt bij te stellen. Wanneer de bemesting beter afgestemd is op de gewasbehoefte en op de hoeveelheid stikstof die de bodem ter beschikking stelt, zal de benutting van stikstof toenemen en het risico op verliezen naar het milieu toe afnemen. Een betere bodemkwaliteit is een verzekering voor goede gewasopbrengsten, ook bij meer extreme weersomstandigheden.
  AcroniemWEB_STIKSTOFBODEM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/0831/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.