Bodemkwaliteit en Landbouw: een literatuurstudie

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In opdracht van het Interregproject BodemBreed  willen wij de kennis omtrent landbouwbodems en bodembeheer zeer grondig en vooral geïntegreerd in kaart brengen via een wetenschappelijke literatuurstudie en een daarop volgende heldere vertaling naar een breed publiek. Het doel is om de landbouwers verder bewust te maken van het belang van en de strategieën naar duurzaam bodembeheer. In het huidige Vlaamse en Nederlandse beleid worden de verschillende bodemeigenschappen nog te vaak afzonderlijk belicht, terwijl de bodem een samenhangend complex is, waarbij bodemkwaliteit (fysisch, chemisch en biologisch) en bodemweerbaarheid van groot belang zijn.

  Onderzoeksaanpak
  Deze literatuurstudie beschouwt bodemkwaliteit en de samenhang ervan met landbouw. Wij delen de studie op in drie facetten: (1) een eerste deel waarin bodemkwaliteit, bodemeigenschappen en –processen worden gedefinieerd en het belang ervan wordt toegelicht, (2) een ruime evaluatie van bodemkwaliteit en landbouwkundige geschiktheid, en (3) een beoordeling van effecten van landbouwkundige maatregelen op de bodem en zijn landbouwkundige geschiktheid.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Onder de scherpe mestwetgeving en normering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, is er sprake van een toenemende afhankelijkheid van natuurlijke processen in de bodem om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden en de ziektedruk laag te houden. De bodem is een essentiële hulpbron waarmee de mens moet samenwerken in plaats van haar te willen controleren. Met deze studie en de ermee samenhangende vertaalslag naar een breed publiek van landbouwers, wordt ingezet op het herstellen, behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit door optimalisatie van bodembeheer.
  AcroniemLITBODEMBREED
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/0930/09/10

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.