Bovine Beef Innovation Network Europe

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

De Europese Commissie gebruikt zogenaamde thematische netwerken om kennisuitwisseling en innovatie in de landbouw te vervorderen. Tot nu toe is er geen netwerk omtrent de productie van vleesvee. Dit project BovINE vormt nu een transnational ecosystem om op internationaal niveau kennisuitwisseling in deze sector te stimuleren. Doel is de economische levensvatbaarheid en duurzaamheid van de Europese vleesveebedrijven te verbeteren. We dichten de kloof door vleesveeboeren, landbouworganisaties, adviseurs, onderzoekers en andere relevante actoren in Europa samen te brengen om de uitdagingen aan te pakken. De European Roundtable for Beef Sustainability heeft in aanloop van BovINE reeds prioritaire behoeften geïdentificeerd.   


Onderzoeksaanpak

BovINE focust op volgende 4 thema’s: socio-economische veerkracht, diergezondheid & –welzijn, productie efficiëntie & vlees kwaliteit en duurzaamheid van het milieu. Aan de hand van een multi-actor benadering verzamelen we voor elk van deze thema’s (i) innovatieve ideeën en praktijkmethoden (ii) onderzoeksresultaten  die nog geen algemene verspreiding kennen en waarvan de haalbaarheid op demonstratiebedrijven dient beoordeeld.  Via een bottom-up benadering brengen we de kennisbehoeften van de rundveehouders in kaart. We installeren communicatiekanalen om de verspreiding goede praktijken en onderzoeksresultaten naar rundveehouders te realiseren. 


Relevantie/Valorisatie

BovINE is internationaal en werkt tegelijk met lokale sub-netwerken die transnationaal met elkaar zijn verbonden. De 4 geïdentificeerde thema's komen overeen met 4 thematische netwerken die verder gelinkt worden met organisaties en platforms in de hele EU. De grootste meerwaarde verwachten we van de uitgebreide communicatie- en disseminatie activiteiten gericht op rundveehouders in heel Europa. Er is een BovINE Knowledge Hub gepland, als een centrale kennisbank voor en door rundveehouders, verenigingen en adviseurs. Er komt ook een gebruiksvriendelijke projectwebsite die uitwisseling van kennis bevordert. 

AcroniemBOVINE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.