Building an interactive AgriDemo-Hub community: enhancing farmer to farmer learning

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het Europees onderzoeksproject AgriDemo-F2F heeft het leren tussen landbouwers onderling (peer-to-peer of farmer-to-farmer leren) bevorderd. De specifiek focus lag op het potentieel van demonstratie-activiteiten op commerciële landbouwbedrijven en de meest effectieve ondersteuning daarvan. De onderzoekers wilden ontrafelen hoe de impact van peer-to-peer leren op landbouwbedrijven te maximaliseren viel in Europa. De monstratie-landbouwbedrijven liggen in dit project op het kruispunt tussen wetenschap, experimentele kennis van boeren en technologische innovatie. Er zijn een maximale hoeveelheid leermomenten tussen boeren op hun bedrijven onder de loep genomen om tot conclusies te komen. 


Onderzoeksaanpak

In een eerste stap stelden we een Europese inventaris op van landbouwbedrijven die zich engageren voor dergelijke demonstratie-activiteiten. Deze activiteiten kunnen zowel gericht zijn op het demonstreren van onderzoeksresultaten op bedrijven als op het verspreiden van innovatieve praktijken van boeren zelf. Uit deze inventaris selecteerden we vervolgens 24-36 case studies, die we analyseerden en vergeleken op basis van 1) hun netwerk, de deelnemende actoren en hun rollen in de demonstratie activiteiten, 2) de technieken en tools die ze gebruiken voor werving, interactie en kennisuitwisseling, en 3) hun effectiviteit, waarbij we nagingen wie er leert, wat en hoe er wordt geleerd.


Relevantie/Valorisatie

Op basis van het case study onderzoek zijn er een reeks goede praktijken ontwikkeld voor het organiseren van demonstraties op landbouwbedrijven. Er zijn 7 sleutelpunten geïdentificeerd, waaronder het bepalen van een duidelijk doel, het opstellen van een evenwichtig programma dat inspeelt op verschillende leerstjilen van de deelnemers, en voldoende aandacht voor groepsdynamiek ter ondersteuning van het peer-to-peer leerproces. Er is een 'FarmDemo Design guide' ontwikkeld die de demonstratieve boeren/organisatoren  helpt aan de hand van 6 stappen, tips en aanbevelingen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van demonstraties op landbouwbedrijven. Eveneens zijn er 4 beleidsnota’s afgeleverd met concrete aanbevelingen voor een meer ondersteunend beleid. AgriDemo-F2F heeft nauw kunnen samenwerken met zusterprojecten PLAID en NEFERTITI voor het opbouwen van een Farmdemo.eu platform, die de voornaamste resultaten van alle projecten verzamelt, waaronder de inventaris van demonstratiebedrijven, en een trainingskit voor iedereen die zich wil laten inspireren. 

AcroniemAGRIDEMO
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1730/06/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.