Building an interactive AgriDemo-Hub community: enhancing farmer to farmer learning

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
AgriDemo-F2F streeft ernaar om leren tussen landbouwers onderling (peer-to-peer of farmer-to-farmer leren) te bevorderen. Het project focust hierbij specifiek op het potentieel van demonstratie-activiteiten op commerciële landbouwbedrijven om dit leren te ondersteunen, en gaat na hoe we de impact van dit peer-to-peer leren op landbouwbedrijven kunnen maximaliseren in Europa. De focus op demonstratie landbouwbedrijven bevindt zich op het kruispunt tussen wetenschap, experimentele kennis van boeren en technologische innovatie. We nemen hiervoor zoveel mogelijk leermomenten tussen boeren op hun bedrijven onder de loep.

Onderzoeksaanpak
In een eerste stap stellen we een Europese inventaris op van landbouwbedrijven die zich engageren voor dergelijke demonstratie-activiteiten. Deze activiteiten kunnen zowel gericht zijn op het demonstreren van onderzoeksresultaten op bedrijven (science-driven) als op het verspreiden van innovatieve praktijken van boeren zelf (innovation-driven). Uit deze inventaris selecteren we vervolgens 24-36 case studies, die we analyseren en vergelijken op basis van 1) hun netwerk, de deelnemende actoren en hun rollen in de demonstratie activiteiten, 2) de technieken en tools die ze gebruiken voor werving, interactie en kennisuitwisseling, en 3) hun effectiviteit, waarbij we nagaan wie er leert, wat en hoe er wordt geleerd.

Relevantie/Valorisatie
Peer-to-peer kennisuitwisseling lijkt vanuit onderwijskundig perspectief veelbelovend, maar de verschillende toepassingen van deze leermethode zijn nog onvoldoende bestudeerd in een landbouwcontext. Naast deze wetenschappelijke meerwaarde biedt dit Europees project ook duidelijke meerwaarde voor de praktijk: vanuit de onderzoeksresultaten zullen best practices en beleidsaanbevelingen opgesteld worden. De inventaris, best practices en beleidsaanbevelingen worden, samen met concrete demo showcases van demonstratiebedrijven, beschikbaar gemaakt via een interactieve, gebruiksvriendelijke webapplicatie: FarmDemo-Hub. Deze webapplicatie moet zowel de boeren als het beleid inspireren om de peer-to-peer kennisuitwisseling goed te organiseren.
AcroniemAGRIDEMO
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1730/06/19