Burgers en Boeren - Operationale groep

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Tijdens de volle Corona crisis lvertoonden sommige burgers een grotere betrokkenheid bij het voedselsysteem. Ze reageerden bijvoorbeeld op  hulpvragen vanuit de primaire sector. Maar er kwamen ook barrières aan het licht die het grote potentieel aan ondersteuning en samenwerking tussen boeren en burgers fnuikte. In de post-Corona-tijd zet dit project in op de meer  bestendigde duurzame relatie tussen landbouw en burgers op lokaal niveau. Dit project betrekt een groep landbouwers die open staan voor nieuwe vormen van samenwerking, en verkent vanuit hun concrete maar opschaalbare noden de voorwaarden om meer lokale burgers – bezoldigd en onbezoldigd – te betrekken bij hun landbouwactiviteiten. -


Onderzoeksaanpak

We fileren de barrières die burgerparticipatie verhinder(d)en. We zoeken processen om deze om te buigen naar drijfveren voor innovatieve samenwerkingen. Zo focussen we, samen met juridsiche experts, op het statuut van vrijwilligers en hun arbeid samen met landbouwers. We beantwoorden vragen zoals: Welke randvoorwaarden zijn er? Hoe kunnen faire regels rond arbeid en competitie worden afgestemd?  etc. 


Relevantie/Valorisatie

Het project optimaliseert de samenwerking tussen landbouwers en lokale bewoners door de organisatie van burger-boer ontmoetingen en door een call voor nieuwe verdienmodellen. Er komt een voorstel van beleidsstrategie(ën) waarin lokale arbeid wordt gezien als een investering, met concreet een  arbeidsmarktprogramma voor de lokale of regionale landbouw dat verderbouwt op bestaande platformen zoals ‘Help de oogst’ of ‘Helpende handen’. 


Financiering
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
AcroniemBURGERS EN BOEREN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/2130/06/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.