Catching rhizobia to introduce high protein containing soybean for a sustainable agriculture in Flanders

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het doel van dit Grand Challenge project is om via citizen science minstens een 1000-tal burgers en hun tuinen te betrekken bij de wetenschappelijk zoektocht naar gunstige bodemorganismen, die een positieve samenwerking hebben met peulvruchten zoals soja. We willen specifiek de lokale bodembacteriestammen en -schimmels vinden die van nature aanwezig zijn in Vlaamse bodems, en die in staat zijn om nodules (wortelknobbeltjes) te vormen op sojaboonplanten. We verwachten dat lokale bacteriestammen beter aangepast zijn aan de Vlaamse omgevingsomstandigheden (bv. koud voorjaar) en zo beter zullen presteren dan commercieel beschikbare bacteriepreparaten. De kennis van deze nieuwe, lokale bacteriestammen kan dus bijdragen tot kwaliteitsvolle lokaal geteeld soja die beter gedijt op Vlaamse akkers. Dit project heeft ook als doelstelling om de publieke kennis over de voordelen van peulvruchten te vergroten. 


Onderzoeksaanpak

We zoeken duizend burgers die sojabonen willen planten in hun tuin om nodules te zoeken en om fenotypische plantkenmerken te beschrijven. De deelnemende burgers krijgen vragenlijsten in te vullen over  specifieke gegevens ivm hun tuinmanagement. De projectpartners gebruiken innovatieve technieken om de bacteriestammen uit de nodules te karakteriseren en om de chemische en fysische bodemkarakteristieken in kaart te brengen. De bacteriën die in staat zijn goede nodules te vormen en stikstof te fixeren worden verder onderzocht in het lab en op proefvelden. We ontwikkelen initiatieven om de publieke kennis te vergroten over de voordelen van peulvruchten in duurzame landbouw.


Relevantie/Valorisatie

Soja (Glycine max) is één van de belangrijkste eiwitbronnen voor humane voeding en dierlijke voeders. België is afhankelijk van de import van soja en sojaproducten en voert jaarlijks zo'n 800.000 ton in, voornamelijk afkomstig uit landen (bv. Argentinië, Brazilië) met een hoog risico op ontbossing. Het uitbouwen van een lokale sojateelt door Belgische landbouwers kan bijdragen aan een verlaagde afhankelijkheid van import en aan meer sociaal verantwoorde eiwitproductie. Een succesvolle sojateelt is echter afhankelijk van geschikte plantenrassen, maar ook van kennis over de bodembacteriën en schimmels waar de plant mee in symbiose gaat.  


Externe partner(s)
KULeuven
UGent
VIB - Vlaams Instituut voor Biotechnologie
AcroniemSOYGARDEN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.