Coördinatie van transnationaal onderzoek voor biologische landbouw en voeding in Europa (Era Core Organic COFund)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Men gaat ervan uit dat het succes van het onderzoeksproces afhangt van de mate waarin verschillende belanghebbenden op een optimale wijze hun rol krijgen en spelen. Aan de hand van een impactanalyse wil men nagaan in welke mate de gefinancierde projecten binnen het COREOrganic ERAnet een positieve invloed hebben gehad op de ontwikkeling van biologische landbouw en de ontwikkeling van onderzoek voor biologische landbouw op nationaal en Europees niveau en exploreren we waarom het ene project succesvoller beschouwd wordt dan het andere project.


Onderzoeksaanpak

In de eerste plaats wordt aan de hand van een kwantitatieve opsomming van de verschillende types van output (wetenschappelijke en vulgariserende publicaties, doctoraat -en masterthesissen, workshops, voordrachten, …) bepaald of en hoe de verschillende doelgroepen bereikt worden. Deze kwantitatieve analyse wordt voor enkele projecten aangevuld met kwalitatieve informatie uit interviews. Verschillende (nationale) actoren uit de biologische landbouw worden gepolst naar hun kennis van de projecten, hun interactie met onderzoekers, hun verwachtingen van het project en de mate waarin deze vervuld werden en in welke mate de resultaten de praktijk beïnvloed hebben. De betrokken onderzoekers worden bevraagd over hun ervaringen als partner binnen een transnationaal consortium en hun inspanningen om de projectresultaten te verspreiden. Een afzonderlijke analyse beoordeelt de projecten aan de hand van de types stakeholders dat  betrokken zijn, de verschillen in de mate van betrokkenheid van belanghebbenden bij het onderzoek en de fase van betrokkenheid van belanghebbenden uit de sector en de samenleving en de wetenschappelijke gemeenschap in de levenscyclus van het project.


Relevantie/Valorisatie

De resultaten van de impactanalyse moeten leiden tot een aantal aanbevelingen voor de nationale onderzoeksfinanciers binnen het COREOrganic consortium en voor betrokken bij andere onderzoeksprogramma's bij het lanceren van onderzoeksoproepen en het selecteren van projecten. 

AcroniemCO ERANET
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/1631/05/22