Coördination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems (Era Core Organic II)

 • De Cock, Lieve (Projectverantwoordelijke)
 • Erbout, Nathalie (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  <strong>Centrale onderzoeksvraag/doel</strong><br /><div>Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de biologische landbouw hecht nogal wat belang aan de participatie van alle betrokken actoren. Men gaat er (in binnen- en buitenland) van uit dat het succes van het onderzoeksproces afhangt van de mate waarin verschillende belanghebbenden op een optimale wijze hun rol krijgen en spelen. Dit project stelt daarom de vraag: Welke actoren (onderzoekers, landbouwers, voorlichters, industrie, consumenten en maatschappelijk middenveld) worden op welke wijze en op welk tijdstip het best betrokken in het onderzoeksproces rond biologische landbouw? We focussen op het bepalen van prioritaire onderzoeksvragen voor de biolandbouw op nationaal en transnationaal niveau. Het onderzoek kadert in het internationaal samenwerkingsproject CORE Organic II. In dit project wisselen 21 Europese landen ervaringen uit rond de organisatie en coördinatie van onderzoek voor de biolandbouw. Uitgangspunt is dat onderzoek niet de verantwoordelijkheid is van één actor, instelling of organisatie. </div><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><div>Aan de hand van een enquête onderzoeken de partnerlanden hoe op nationaal niveau belanghebbenden betrokken worden in het onderzoeksproces. We identificeren factoren en instrumenten die de betrokkenheid van actoren kunnen verbeteren. Op transnationaal niveau inventariseren we actoren die kunnen betrokken worden bij de organisatie van transnationaal onderzoek voor de biologische landbouw in Europa. </div><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><blockquote> <div>Een opvallend resultaat uit dit onderzoek is de vaststelling dat de actoren uit het biolandschap in de meeste Europese landen actief worden betrokken bij het uitzetten van prioritaire onderzoeksthema’s. Hoe dit gebeurt verschilt van land tot land en is afhankelijk van het beleids- en onderzoekslandschap. We hebben ook geconstateerd dat de kans op succes, zowel op nationaal als transnationaal niveau, stijgt wanneer men de juiste actoren met de juiste inbreng op het juiste moment binnenbrengt in het onderzoeksproces. De synchronisatie van nationale agenda’s is een van de belangrijkste uitdagingen om ook op transnationaal niveau tot een efficiënte samenwerking te komen. Deze resultaten worden gebruikt om partnerlanden te ondersteunen in het optimaliseren van hun eigen methoden.</div> </blockquote> <div>&nbsp;</div>
  AcroniemCO
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1031/08/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.